Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Záštity ministra zahraničních věcí

 

Pravidla a postup při udílení záštit ministra zahraničních věcí

Žádost o záštitu ministra zahraničních věcí je adresována ministru zahraničních věcí.

Odbor veřejné diplomacie (OVD) vypracovává doporučující stanovisko pro pana ministra. V případě, že daná oblast pro udělení záštity překračuje agendy OVD, žádá o stanovisko také další věcně příslušné odbory.

Při vypracovávání souhrnného stanoviska OVD zohledňuje především následující kritéria:

 1. serióznost žadatele
 2. prospěšnost a přínos akce pro šíření dobrého jména ČR
 3. znatelný zahraniční přesah
 4. soulad se zájmy a působností MZV a prioritami zahraniční politiky ČR
 5. mimořádnost, kvalita, zajímavost a obecná prospěšnost projektu
 6. přesné časové ohraničení projektu
 7. termín konání projektu (přiměřený odstup od podání žádosti).

Žádost o záštitu společně se stanoviskem OVD posuzuje Kancelář ministra a předkládá ji panu ministrovi k rozhodnutí. Udělení záštity ministra zahraničních věcí je záležitost čestná, která má napomoci pozitivnímu vnímání akce veřejností i případnými podporovateli. Pro žadatele z toho vyplývají následující zásady, které je vhodné žadatelům zdůraznit:

 1. Udělení záštity nezakládá nárok na finanční podporu projektu.
 2. MZV nepřebírá žádné finanční závazky spojené s realizací projektu/organizací akce vůči třetím stranám.
 3. Udělení záštity není automatickým závazkem ke spolupráci MZV a zastupitelských úřadů na přípravě a realizaci projektu.
 4. Neznamená automatickou osobní účast pana ministra na akci.
.