Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Cena Gratias agit – úvodní informace

 

Cena ministra zahraničních věcí Gratias agit za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí byla zřízena v roce 1997 jako ocenění předních osobností a organizací za příkladné aktivity v nevládní sféře.

Cenou Gratias agit, udělovanou ministrem zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí, mohou být oceněny osoby bez rozdílu národnosti a státní příslušnosti, nezávisle na zemi jejich původu a současného pobytu, které svojí dlouhodobou činností nad rámec svých profesionálních povinností nebo významným činem cílevědomě přispěly nebo přispívají k šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Návrh na udělení ceny může podat kdokoli buď přímo odboru veřejné diplomacie (dále jen OVD), nebo prostřednictvím kteréhokoliv zastupitelského úřadu ČR. Návrh musí být podán písemně a musí obsahovat:

a) je-li na udělení ceny navrhována osoba:
- jméno, příjmení, titul, datum narození, státní příslušnost a adresu trvalého bydliště navrhované fyzické osoby,
- stručný životopis navrhované fyzické osoby,
- zdůvodnění návrhu,

b) je-li na udělení ceny navrhována organizace:
- základní údaje podle jejího statutu,
- stručnou charakteristiku organizace,
- historii její existence a přehled činnosti,
- zdůvodnění návrhu.

Návrhy jsou podávány do 31. prosince každého roku. K podaným návrhům vypracuje do konce ledna stanovisko příslušný zastupitelský úřad České republiky. Návrhy soustřeďuje a správnost údajů ověřuje OVD. Ministr zahraničních věcí rozhodne o kandidátech, kterým vyznamenání udělí.

Kandidatury nevybraných kandidátů se nepřesouvají na další rok. Lze je však navrhnout znovu.

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2023

Sborník laureátů Ceny Gratias Agit 2022

Sborník laureátů Ceny Gratias Agit 2021

Sborník laureátů Ceny Gratias Agit 2020

Sborník laureátů Ceny Gratias Agit 2019

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2018

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2017

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2016

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2015

Seznam laureátů Ceny Gratias agit 1997 - 2015

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2014

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2013

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2013. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2012

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2012. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2011

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2011. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2009

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2009. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2008

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2008. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2007

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2007. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2006

Zde naleznete (ve formátu pdf) česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit 2006. více ►

Sborník laureátů Ceny Gratias agit 2004

Zde naleznete česko-anglický sborník laureátů Ceny Gratias agit pro rok 2004, včetně jejich stručných životopisů. Sborník je ve formátu .pdf. více ►

.