Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Klima a rozvojová spolupráce

 

Problematika změny klimatu a jejích dopadů je v posledních letech stále více tématem rozvojové agendy. Přestože za změnou klimatu stojí zejména průmyslová výroba a spotřeba vyspělých zemí, negativní dopady se často projevují hůře v rozvojových zemích. Na podporu odolnosti rozvojových zemí vůči dopadům změny klimatu byl na mezinárodní úrovni založen Zelený klimatický fond. Klimatem se zabývá také jeden ze 17 Cílů udržitelného rozvoje Agendy 2030.

Udržitelné nakládání s přírodními zdroji představuje jednu z tematických priorit zahraniční rozvojové spolupráce (ZRS) ČR stanovených ve Strategii ZRS ČR 2018-2030. Ochrana životního prostředí a biodiverzity je také tzv. průřezovou prioritou, Česko proto realizuje všechny rozvojové aktivity se zřetelem na šetrný přístup k přírodním zdrojům. V prioritních zemích spolupráce (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Gruzie, Kambodža, Moldavsko a Zambie) se Česko zaměřuje na environmentální aspekty průmyslu a zemědělství, schopnost adaptace na změnu klimatu a ochranu obyvatel před negativními dopady změny klimatu a přenos technologií a know-how v environmentální oblasti.

Mezi konkrétní projekty realizované v rámci rozvojové spolupráce ČR patří například Rozvoj udržitelného organického zemědělství v Moldavsku nebo Program udržitelného rozvoje chráněné krajinné oblasti Aragvi a jejích komunit v Gruzii.

Se zvyšováním odolnosti zemí a ochranou obyvatelstva vůči negativním dopadům změny klimatu úzce souvisí koncept snižování rizika katastrof (disaster risk reduction, DRR). Na mezinárodní úrovni je hlavním dokumentem v této oblasti Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 – 2030, který byl přijat na 3. světové konferenci OSN pro snižování rizika katastrof v březnu 2015 v japonském Sendai. ČR se výrazně podílela na jeho vyjednání jako jeden z deseti členů byra Přípravného výboru a spolu s Japonskem také výrazně přispěla ke zformování indikátorů rámce. Sendajský rámec deklaruje, že řízení rizika katastrof je důležitou složkou udržitelného rozvoje (proto také Česko usilovalo o promítnutí DRR do vybraných indikátorů Agendy 2030).

ČR zajistila implementaci rámce ze Sendai jeho promítnutím do národních dokumentů (Národní strategie environmentální bezpečnosti na období 2015-20, Strategický rámec Česká republika 2030) a v rozvojové a humanitární oblasti do Strategie ZRS ČR 2018-2030. Rovněž se přihlásila k prioritě DRR a odolnosti v rámci Světového humanitárního summitu 2016 a humanitárních závazků Grand Bargain. Česko zohledňuje DRR nejen při poskytování humanitární pomoci, ale i při propojování humanitárních a rozvojových aktivit (vysílání expertů na podporu budování národních systémů, legislativy a sdílení technologií i postupů při sběru a vyhodnocování dat).

Téma snižování rizika katastrof se stalo stěžejním i v rozvojové a humanitární agendě českého předsednictví v Radě EU v roce 2022.  Konkrétní aktivity  v této oblasti jsou také příspěvkem Česka do globální iniciativy Klima pro mír. S podporou Česka byl implementován například projekt Snižování rizik katastrof a včasné varování v Kambodži.

Podobně je Česko zapojeno i v rámci EU (vysílání expertů pro vyhodnocování potřeb obnovy, prevence a připravenosti např. na Filipíny, do Japonska, Jordánska, Nepálu, Nigérie).

přílohy

Sendajský rámec pro snižování rizika katastrof 2015 -... 394 kB pdf (Acrobat dokument) 9.11.2016

.