Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Projekty aplikovaného výzkumu

 

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zahraničních věcí v důsledku reformy veřejné podpory výzkumu a vývoje z r. 2008 přestalo být poskytovatelem účelové podpory, participuje v současnosti na programech Technologické agentury České republiky (TA ČR). Své výzkumné potřeby realizuje v programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA2.

Dále ministerstvo využívá výsledky některých projektů financovaných dosud v programu OMEGA či v novém programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA a kromě toho spolupracuje s TA ČR na realizaci programu podpory mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji DELTA.

Více informací o programech TA ČR naleznete na webových stránkách Technologické agentury.

.