Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Ústav mezinárodních vztahů

 

Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. (ÚMV) je jedinou resortní výzkumnou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

ÚMV provádí základní a aplikovaný výzkum v oblasti mezinárodních vztahů, věnuje se rozsáhlé publikační činnosti (včetně doporučení pro orgány státní správy), organizaci odborných akcí a vzdělávací činnosti. Spolupracuje s mnoha institucemi nejen v rámci ČR (Univerzita Karlova, Masarykova univerzita aj.), ale i zahraničí, např. s orgány EU (Evropská komise, Evropský parlament) či světově významnými thinktanky. Provozuje též veřejnou knihovnu, v níž je k dispozici přes 70 tis. titulů. Aktivity ÚMV jsou financovány z institucionální podpory vyplácené MZV, z grantů, prodeje publikací, darů a sponzorských příspěvků.

Více informací o činnosti ÚMV naleznete na webových stránkách.

Hodnocení ÚMV za rok 2022

Hodnocení ÚMV za rok 2019

Vědecká rada na svém výročním zasedání projednala výsledky hodnocení Ústavu mezinárodní vztahů za rok 2019, které bylo provedeno v souladu s M17+ a platnou resortní metodikou. Výstupy hodnocení… více ►

Hodnocení ÚMV - základní postupy a dokumenty

Ve své roli poskytovatele institucionální podpory pro ÚMV provádí MZV každoročně hodnocení výstupů jeho výzkumné činnosti dle M17+ aplikované pro specifické zaměření na zahraniční politiku a… více ►

Hodnocení ÚMV za rok 2018

V souladu s platnou resortní metodikou provedli členové Vědecké rady MZV hodnocení Ústavu mezinárodní vztahů za rok 2018. Výsledná škála vzniklá zprůměrováním výsledků dle relevantních kritérií… více ►

Koncepce

V souladu s Metodikou hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (tzv. Metodika 17+), schválené usnesením vlády č. 107 ze dne 8. 2. 2017,… více ►

Rozhodnutí o poskytnutí institucionální podpory

Z výdajů na výzkum, vývoj a inovace rozpočtové kapitoly Ministerstva zahraničních věcí je poskytována institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj Ústavu mezinárodních vztahů jako… více ►

.