Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Metodiky

 

Výsledek aplikovaného výzkumu a vývoje označovaný jako Nmet (Metodika) představuje souhrn doporučených praktik a postupů schválených kompetenčně příslušným orgánem státní správy nebo autorizovaným certifikačním (akreditačním) subjektem pro použití v konkrétní oblasti jejich působnosti a jednoznačně vymezenými uživateli tak, aby tito uživatelé měli jistotu, že při dodržení uvedených praktik a postupů budou získané výsledky průkazné, opakovatelné a že se jich lze dovolat. Vychází se z definice schválené usnesením vlády ČR č. 837 ze dne 29. listopadu 2017 jako samostatná příloha č. 4 Metodiky hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací.
 

Ministerstvo zahraničních věcí jako ústřední orgán státní správy vydává osvědčení o uznání uplatněné schválené (certifikované) metodiky v rámci své působnosti dle zákona č. 2/1969 Sb. (kompetenční zákon).

Jak žádat o schválení metodiky? V případě návrhu výzkumného projektu, jehož výsledkem má být schválená (certifikovaná) metodika s uvažovaným uplatněním v oblasti rezortu zahraničních věcí, informuje nejprve předkladatel ministerstvo písemně o svém záměru takový projekt realizovat a vyžádá si předběžný souhlas s předpokládaným podrobením metodiky schvalovacímu procesu. Součástí informace bude anotace zamýšlené metodiky s uvedením novosti postupů, přínosu a využitelností metodiky a okruhem předpokládaných uživatelů. Vyjádřením souhlasu ministerstvo deklaruje, že pro navrhovanou metodiku je kompetenčně příslušným orgánem a že je připraveno přijmout metodiku k posouzení.

Podrobnosti k postupu jsou uvedeny zde:

Postup pro schvalování metodik MZV (DOCX, 20 KB)

 

Databáze schválených (certifikovaných) metodik:

Evaluace průřezových principů zahraniční rozvojové pomoci (PDF, 2 MB)

Výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (PDF, 2 MB)

 

.