Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Sydney Opera House
Foto: MZV
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace MZV o zahájení Pilotního programu práce a dovolené pro mládež ve vztahu k Austrálii

 

Dne 1. března 2018 byl zahájen Pilotní program práce a dovolené pro mládež ve vztahu k Austrálii. Pilotní program umožňuje mladým lidem z ČR a Austrálie ve věku mezi 18 a 26 (v případě australských účastníků), resp. 30 (v případě českých účastníků) lety cestovat na pracovní dovolenou v délce do 12 měsíců. Roční kvóta pro počet účastníků Pilotního programu byla stanovena na 500. Pilotní program v obou státech probíhá plně podle příslušných vnitrostátních právních předpisů. Pilotní program trvá po dobu 2 let a od 1. března 2020 byl prodloužen na další dvouleté období.
 

Čeští žadatelé musí splňovat zejména následující podmínky:

(a) jedná se o občana České republiky;

(b) prohlásí, že účel pobytu v Austrálii je dovolená s možností příležitostného zaměstnání za účelem zajištění doplňkového financování cesty;

(c) je v době, kdy je žádost podána, ve věku mezi osmnácti (18) a třiceti (30) lety včetně;

(d) nebude doprovázen závislými dětmi;

(e) je držitelem platného českého pasu;

(f) má zpáteční jízdenku nebo dostatečné prostředky k jejímu zakoupení;

(g) má dostatečné finanční prostředky k úhradě svých životních nákladů v průběhu prvních tří měsíců svého pobytu v Austrálii;

(h) zaplatí stanovený vízový poplatek;

(i) předloží doklad o zdravotním pojištění v rozsahu vyžadovaném právními předpisy Austrálie; toto zdravotní pojištění by mělo pokrývat mimo jiné i hospitalizaci, repatriaci a převoz tělesných pozůstatků do České republiky;

(j) splňuje zdravotní předpoklady a požadavek bezúhonnosti nezbytné podle zákonů Austrálie pro vstup na její území;

(k) dosud se neúčastnil australských programů pracovní dovolené a práce a dovolené;

(l) ovládá angličtinu na funkční úrovni; a

(m) úspěšně dokončil alespoň dva roky terciárního vzdělávání.

 

Australské orgány od 1. 3. 2021 již od českých žadatelů nevyžadují předložení tzv.  Letter of government support ani letter of support vydaný vzdělávací institucí (vysokou školou).

 

Další podmínky mohou vyplývat z vnitrostátních právních předpisů Austrálie.

 

Ministerstvo zahraničních věcí případným českým žadatelům před odesláním žádosti o australské vízum pro práci a dovolenou doporučuje ověřit na internetových stránkách australských orgánů, zda již nedošlo k vyčerpání kvóty.

 

Žádosti o víza jsou přijímány pouze online způsobem popsaným na internetových stránkách australských orgánů (https://germany.embassy.gov.au/beln/Visas_and_Migration.html).


.