english  česky 

rozšířené vyhledávání

Náhradní cestovní doklad (cestovní průkaz)

Náhradní cestovní doklad (cestovní průkaz) se vydává při ztrátě či odcizení cestovního dokladu v zahraničí.

V případě, že český občan při pobytu v cizině (Nizozemsku) ztratí cestovní pas nebo  je mu cestovní pas odcizen, může požádat o vystavení tzv. náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu), který mu umožní návrat do vlasti. Je určen pro přímou cestu z Nizozemského království do ČR. Teritoriální platnost takového dokladu je vždy pro Nizozemsko a pro ČR, příp. pro prokázané státy tranzitu (např. Německo). Platnost dokladu je udělována pouze na nezbytně nutnou dobu s přihlédnutím k plánované době návratu do ČR, kterou žadatel  prokazuje například letenkou, jízdenkou apod.

Náležitosti žádosti

Žádost o náhradní cestovní doklad se podává na příslušném formuláři, který obdržíte na konzulárním oddělení našeho velvyslanectví. K čitelně vyplněnému formuláři je třeba přiložit dvě fotografie formátu 3.5 x 4.5 cm (lze pořídit i ve foto-automatu). Bez fotografie nelze náhradní cestovní doklad vydat.

Nemáte-li k dispozici žádný identifikační doklad, je vhodné přiložit potvrzení o krádeži, ztrátě či zničení cestovního pasu či občanského průkazu (policejní zpráva z jakékoliv policejní stanice). V případě krádeže dokladu je takový protokol nezbytný.

Cestovní průkaz se vydává po ověření státního občanství ČR a totožnosti žadatele. Totožnost žadatele lze subsidiárně doložit prohlášením jiného českého občana, který jej na náš úřad doprovodí a svou totožnost a české občanství prokáže platným českým cestovním pasem či občanským průkazem.

Lhůty a poplatky

Za účelem vydání cestovního průkazu je zapotřebí si domluvit si schůzku na e-mailové adrese: hague.consulate@mzv.gov.cz

V naléhavých případech mimo pracovní dobu využijte nouzovou linku na tel. č. +31 (0) 641 315 128.

Poplatek za vydání cestovního průkazu se hradí v hotovosti či platební kartou (aktuální výši poplatku naleznete na webových stránkách našeho velvyslanectví v kapitole Konzulární informace - Konzulární poplatky).

Doporučení

Na závěr doporučujeme nosit sebou do zahraničí také kopii platného cestovního pasu ČR nebo platného občanského průkazu ČR vzhledem k tomu, že příslušná policie v Nizozemí při sepisování protokolu o ztrátě či odcizení cestovního dokladu požaduje uvedení čísla dokladu, který občan pozbyl (čísla těchto dokladů si lze také zapsat).

Náhradní cestovní doklad je nutné do 3 dnů po návratu do ČR odevzdat na oddělení cestovních a osobních dokladů příslušného úřadu, kde je třeba požádat o vystavení nového občanského průkazu a lze požádat i o cestovní pas.