česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Kancelář CzechTrade Scandinavia

Informační služby, které vám pomohou při rozhodování o vstupu na nový trh.


Podle zadání a potřeb klienta mohou služby zahraniční kanceláře CzechTrade Scandinavia zahrnovat např.:

- zpracování základních charakteristik trhu (vývoj poptávky, trendy, struktura dovozu)

- určení tržních segmentů a produktů (typy zákazníků, produktové řady)

- analýza vlivu zahraničního prostředí (legislativa, daně, omezení zahraničního obchodu)

- poskytnutí základních informací o konkurenci (konkurenční skupiny, síla značek, koncentrace, přístup k distribučním kanálům)

- základní cenový průzkum pro cílový trh

- monitoring veletrhů a výstav

- zjištění technických překážek (předpisy, certifikace - vzdálené trhy)

- návrh a možnosti překonání bariér vstupu na trh

- doporučení pro přípravu vstupu a oponentura návrhu klienta pro vstup na zahraniční trh

- a jiné dle individuálních potřeb klienta.
 

Kontaktní osoba

Petra Jindrová

Petra Jindrová

Petra Jindrová
e-mail: petra.jindrova@czechtrade.cz 
homepage: Skandinávie - Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko - CzechTrade

M: +46 707 640 353

Logo CzechTrade

Logo CzechTrade