česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Zastoupení CzechTourism

Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Skandinávie a Finsko má za cíl propagovat Česko jako ideální turistickou destinaci v severských zemích. Za tímto účelem realizuje širokou škálu propagačních aktivit:

- kampaně - on-line, printové i outdoorové,

- press a fam tripy,

- účast na veletrzích, prezentačních akcích,

- pořádání vlastních roadshow, prezentací a workshopů pro zástupce médií a travel trade

- pořádání akcí pro veřejnost

- spolupráce se zahraničními a českými subjekty

 

Zahraniční zástupkyně pro oblast Skandinávie a Finska

 


Lucie Vallin
Telefon: +4684404221
E-mail: vallin@czechtourism.com
Web: www.czechtourism.com/besogtjekkiet