česky  dansk  english 

rozšířené vyhledávání

Zastoupení CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center.


Zahraniční zástupkyně pro oblast Skandinávie
 


Natálie Babjuková
Telefon: +420 292 342 799
scandinavia@czechinvest.org
www.czechinvest.org

Czech investe logo