english  česky 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Pokud se Vám formuláře nepodaří zobrazit ve Vašem internetovém prohlížeči (problémy se vyskytly u žadatelů používajících např. prohlížeč Chrome), zkuste použít prohlížeč jiný. Případně formuláře nejdříve stáhněte a následně s nimi pracujte.

 

1. Osobní údaje

2. Oznámení o ztrátě cestovního dokladu

3.a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR

3.b) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - zemřelá osoba

4.a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let

4.b) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let

5.a) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - osoby nad 15 let

5.b) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15 let

6. Žádost o zápis narození dítěte_2022 (DOCX, 34 KB)

7. Žádost o uzavření manželství_2024

8. Zápis o uzavření registrovaného partnerství

9. Zápis o úmrtí

10.a) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec uveden v RL)

10.b) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL)

10.c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti

11. Žádost o zjištění/přidělení rodného čísla

12. Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (rodný, oddací, úmrtní list)

13. Žádost o výpis z rejstříku trestů

14.a) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru první zápis do ZM manželství

14.b) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM manželství

15.a) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru první zápis do ZM registrovaného partnerství

15.b) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM registrovaného partnerství

16. Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich

17.a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru ZLETILÁ svobodná osoba první zápis do ZM narození

17.b) Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná osoba dodatečný záznam do ZM narození

18.a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru při narození DÍTĚTE - první zápis do ZM

18.b) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru nezletilé DÍTĚ - dodatečný záznam do ZM narození

19. Žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilí)

20. Žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilí)

21. Žádost o prevalidaci dat

22.a) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dospělý

22.b) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dítě

23.a) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dospělý

23.b) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dítě

24. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40

25. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40 odst. 4 nebo odst. 5 (s dítětem nebo zákoný zástupce

26.a) Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR

26.b) Prohlášení dítěte dle § 31 - bývalí občané ČR

27. Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

28. Prohlášení dle § 33 - jeden z rodičů českým občanem

29. Prohlášení dle § 34 - týká se osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

30. Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb

31. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

32. Prohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

33. Prohlášení o rodičích

34. Prokázání totožnosti

35.a) Žádost o vydání cestovního průkazu (tj. náhradního cestovního dokladu - NCD)

35.b) Žádost o provedení změn v cestovním průkazu (NCD)

36. Potvrzení o žití (ČSSZ)

 

 

přílohy

Oznámení o ztrátě cestovního dokladu 28 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ O STÁTNÍM OBČANSTVÍ ČR 216 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Žádost o OSVČ par 42 - zemřelá osoba 215 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení par 42 osoby nad 15 let 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15... 189 KB PDF (Acrobat dokument) 28.8.2014

(M 08) Zápis registrovaného partnerství 271 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

(M 09) Zápis úmrtí 259 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

(M 10a) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 326 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

(M 10b) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 327 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

(M 10c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k... 334 KB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

Žádost o zjištění-přidělení rodného čísla 27 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR 173 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu 2015 56 KB PDF (Acrobat dokument) 8.6.2015

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného... 129 KB PDF (Acrobat dokument) 30.6.2014

Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení... 128 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná... 68 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014

Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná... 67 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 28.6.2014

Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském... 69 KB PDF (Acrobat dokument) 29.6.2014

Žádost o změnu jména nebo příjmení - zletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016

Žádost o změnu jména nebo příjmení - nezletilí 33 KB PDF (Acrobat dokument) 11.9.2016

Žádost o ověření osobních údajů 32 KB PDF (Acrobat dokument) 12.9.2011

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české... 124 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v... 126 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v... 129 KB PDF (Acrobat dokument) 1.7.2014

Prohlaseni o vzdání se občanství par 40 191 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení o par 40 odst. 4 nebo odst. 5 202 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dítěte dle par 31 - bývalí občané 202 KB PDF (Acrobat dokument) 12.1.2015

Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení... 275 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlášení dle § 33 - pouze jeden rodič českým občanem 193 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlaseni dle par. 34 195 KB PDF (Acrobat dokument) 24.4.2014

Prohlaseni podle par 18 1 MB PDF (Acrobat dokument) 15.2.2019

Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství 118 KB PDF (Acrobat dokument) 30.9.2014

Prohlášení o rodičích 146 KB PDF (Acrobat dokument) 13.2.2015

PROTOKOL K PROKÁZÁNÍ TOTOŽNOSTI 219 KB PDF (Acrobat dokument) 25.4.2016

Žádost o vydani cestovního průkazu - NCD 1 MB PDF (Acrobat dokument) 21.7.2019

Žádost o provedení změn v cestovním průkaze 2 MB PDF (Acrobat dokument) 21.7.2019

Ukončení trvalého pobytu na území České republiky 135 KB PDF (Acrobat dokument) 23.9.2021

Žádost o zápis uzavření manželství 54 KB DOCX (FILE_TYPE_DOCX) 22.5.2024