česky  english 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Belgie a návratu do ČR

(Archivní článek, platnost skončena 16.06.2022 / 14:25.)

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou až na vyjímky povolené. Passenger Locator Form (PLF - pouze již elektronické podobě) je i nadále povinný pro všechny cestující. Aktuálně je Belgie zařazena v kategorii tmavě červené, ČR od 6. 11. 2021 je  v  kategorii červené.

 

1. VSTUP NA ÚZEMÍ BELGIE

Zahraniční cesty z a do Belgie jsou od 19. dubna 2021 znovu povolené. Základem pro vyhodnocování míry rizika nákazy slouží evropská cestovatelská mapa, na které je ČR aktuálně označena jako červená.  Stav lze průběžně sledovat též prostřednictvím této interaktivní mapy.

Pro všechny cestující (bez ohledu na očkování či "barevné" zařazení země, ze které cestují) stále platí povinnost vyplnit příjezdový formulář PLF před cestou do BE *) bližší info viz níže.

V případě "zelených" a "oranžových" zemí by měl PLF vyhodnotit informace tak, že osoba, neobdrží zpětnou sms zprávu ohledně testu a karantény.

Při cestách do BE platí tyto aktuální podmínky :

NOVĚ: Cestující z Jižní Afriky s okamžitou platností musí dodržet desetidenní karanténu při vstupu do Belgie.

REZIDENTI, včetně držitelů speciálních pobytových karet vydaných belgickým MZV/Protokolem

  • návrat ze zelených či oranžových zón/zemí: není nutná karanténa ani test. Pozor: zařazení země se může během vašeho pobytu změnit!
     
  • návrat z červených zón/zemí v rámci EU či Schengenského prostoru, příp. třetích "červených" zemí na "bílém" seznamu

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo mají negativní výsledek PCR testu (< 72 hod.) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu již nemusí do karantény.

- Ostatní osoby od 12 let, podstoupí 1. či 2. den po návratu PCR test a až do obdržení výsledku zůstávají v karanténě. Je-li výsledek negativní, karanténa končí. Další PCR test je nutný 7. den. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle výsledků rodičů

  • návrat z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor

 - Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po návratu a po obdržení negativního výsledku PCR testu mohou ukončit karanténu. Další PCR test 7. den je nutný. Děti mladší 12 let se testovat nemusí, ale dodržují karanténu dle rodičů.

- Ostatní osoby od 12 let, mají povinnou 10-ti denní karanténu a PCR test 1. a 7. den po návratu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu.

Seznam zemí, kterých se toto opatření aktuálně netýká viz  info-coronavirus.be/fr/code-couleur-par-pays/

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

  • návrat ze zón/zemí  s velmi vysokým rizikem  (s převažující nákazou mutací, např. Delta) :
    Povinná 10-ti denní karanténa s PCR testem 1. a 7. den po návratu. Tato povinnost se vztahuje též na osoby plnně očkované, či které mají negativní výsledek PCR testu uskutečněného v zemi pobytu.

NEREZIDENTI - tj. osoby, které v zemi běžně nepobývají

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) nebo jsou držiteli potvrzení o prodělaném COVIDu nemusí do karantény ani po příjezdu podstupovat test.

-  Ostatní osoby od 12 let musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR test (ne starší 72h) nebo RAT test (ne starší 36h) a podstoupit další PCR nebo RAT test 7. den po příjezdu do země. Karanténa není nutná.

- Děti do 12 let se nemusí testovat, ale musí dodržet karanténní opatření do obdržení negativního výsledku testu rodičů.

  • příjezd z červených zón/zemí mimo EU či Schengenský prostor:

- Osoby, které jsou držiteli  evropského digitálního COVID certifikátu, tzn.  jsou zcela očkované (=min. 2 týdny po druhé dávce) podstoupí PCR test 1. či 2. den po příjezdu do země a zůstávají v karanténě do negativního výsledku PCR testu. Další PCR test 7. den je nutný.

- Ostatní cestující musí mít při vstupu do Belgie negativní výsledek PCR testu (ne starší 72h) a nastoupí povinnou 10-ti denní karanténu s povinným PCR testem 1. a 7. den po příjezdu do Belgie. Karanténa může být zkrácena a ukončena po obdržení negativního výsledku 2. PCR testu (uskutečněného 7. den).   

- Osobám, kteří nejsou občany EU, příp. v EU nemají hlavní rezidenci, je vstup do země povolen pouze z nezbytných důvodů, případně musí být plně očkovány (= min. 2 týdny po druhé dávce) vakcínou uznanou EU a musí podstoupit PCR test mezi 1. a 7. dnem po příjezdu, do obdržení výsledku testu zůstávají v karanténě. Je-li výsledek testu negativní, karanténa končí.

UPOZORNĚNÍ: všichni cestující, kteří bydlí či pobývají v Bruselu a přijíždějí z červené zóny/země (ať již v rámci či mimo EU nebo Schengenský prostor) a nejsou držiteli platného evropského digitálního COVID certifikátu nebo potvrzení o prodělaném COVIDu se musí nechat testovat (PCR) 1. a 7. den po vstupu do země a zůstat v karanténě až do výsledku 2. testu (podstoupeného 7. den).

- Platí zákaz vstupu na území Belgie pro osoby, které nejsou belgické národnosti či nejsou belgickými rezidenty a pobývaly v posledních 14 dnech v některé z těchto zón/zemí.

  • Výjimka je možná pro nezbytné cesty dopravního personálu a diplomatů. Tyto osoby jsou povinny striktně dodržovat 10-denní karanténu a podstoupit PCR test 1. a 7.  Karanténu je možné přerušit pouze z naprosto nezbytných případech.

Pokud je pobyt na území Belgie kratší než podmínky povinné karantény může cestující opustit zemi dle svého cestovního plánu.

Je-li pro odcestování z Belgie a vstup do další země nutný test je možné jej získat (placený) prostřednictvím belgických laboratořích (nikoliv testovacích center, která spolupracují na federální úrovni), případně přímo na mezinárodním letišti Bruxelles-National (Zaventem) detaily viz testování. Upozornění: lhůta pro obdržení výsledků testů nemůže být zaručena. Seznam lékáren, ve kterých je možné podstoupit antigenní test / placený.

Kompletní info ke stávajícím opatřením: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/

Pozn. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je vždy třeba ověřit aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii.

Doplňující informace ohledně cestovního formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii lze získat od pondělí do neděle mezi 9-17 hod prostřednictvím belgického Ministerstva zdravotnictví na telefonním čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71), příp. e-mailem odeslaným na info.coronavirus@health.fgov.be

Doplňující informace k cestování lze v pracovní dny od 9-17 hod získat prostřednictvím info tel linky belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v AJ, FJ, NL).

Informace týkající se COVID-19 pro zahraniční diplomatické mise a mezinárodní organizace se sídlem v Belgii


*) BLIŽŠÍ INFO K PŘÍJEZDOVÉMU FORMULÁŘI pro cesty do BE

POZOR: Od 1.10. 2021 je zrušena papírová verze PLF formuláře.    

Od 1. srpna 2020 musí každý cestující od věku 16 let, který přijíždí do Belgie, bez ohledu na to, jaký je jeho status, země původu, účel cesty nebo použité dopravní prostředky, nejdříve 48 hodin před příjezdem vyplnit samostatný formulář PLF (Public Health Passenger Locator Form https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form. Pouze děti do 16 let, které cestují s dospělou osobou, mohou být uvedeny na formuláři spolu s dospělým. Ve formuláři uvede cestující podle skutečnosti mimo jiné informace o tom, ve kterém regionu/regionech  pobýval 14 dní před příjezdem do Belgie a zároveň informaci o leteckém spoji či jiném způsobu dopravy. Po odeslání elektronického formuláře obdrží cestující e-mailem potvrzení s QR kódem. Cestující je povinen jej předložit dopravci při odjezdu a hraniční kontrole při příjezdu. Od 1.10. je součástí elektronického formuláře také autoevaluační část, kterou je nutno vyplnit. Na základě tohoto dotazníku je (nebo není) zaslána SMS s opatřeními, která je třeba dodržet.

Pokud se informace uvedené ve formuláři změní do 14 dnů od vstupu na území, je nutné to nahlásit, nejlépe vyplněním nového e-PLF na https://travel.info-coronavirus.be/. Pokud jste použili papírovou verzi (před 1/10/2021), musíte zaslat upravenou verzi na adresu PLFBelgium@health.fgov.be.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které necestují ze zemí mimo EU jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží a karanténa není v tomto případě povinná.

Je nutné vyplnit celý formulář čitelně a pravdivě. V případě nevyplnění formuláře může být odmítnut vstup na území a zahájeno trestní řízení.


2. OPATŘENÍ NA ÚZEMÍ BELGIE

S platnosti od 30.12.2021 byla obnovena činnost kulturních zařízení za podmínek stanovených  3. prosince 2021, tj. pouze místa k sezení s dostatečným rozestupem a dostatečným větráním, povinné nošení masek, používání Covid Safe Ticketu od 50 diváků, maximálně 200 diváků. Tyto podmínky vztahují také na kina a  kulturní akce. Ostatní předchozí opatření platná od  26.11.2021, 4.12. a 26. 12. 2021  zůstávají v platnosti  podrobná platná opatření v BE viz zde.

Pokutu ve výši 250 EURO udělí belgická policie všem kontrolovaným osobám, které opatření poruší, mnohonásobně vyšší postih je možné udělit osobám, které opatření poruší opakovaně.

Trasování: k 30. září 2020 je spuštěna trasovací mobilní aplikace CoronaAlerthttps://coronalert.be/en/

Testování: zaveden nový systém testování
Vzhledem k vyššímu nárůstu počtu nakažených a tím související přetížení ambulancí praktických lékařů zavádí Belgie nový systém testování zdarma, bez absolvování návštěvy praktického lékaře. Stačí vyplnit screeningový dotazník, který je na stránkách masante.belgique.be. Tento dotazník umožní anonymně a prostřednictvím jednoduchých otázek zjistit, zda je nutné podstoupit test či nikoliv. Systém vygeneruje testovací kod, se kterým bude možné absolvovat test v testovacím centru, laboratoři či v lékárně. Testování bude zdarma.  

V případě příznaků by se  tedy měl pacient okamžitě izolovat po dobu 7 dnů. V případě negativního výsledku (po 7 dnech izolace) může pacient opustit karanténu, jakmile to jeho zdravotní situace dovolí. V případě pozitivního testu je karanténa prodloužena. Karanténa a testy jsou v kompetenci  belgických místních úřadů (obcí a regionů), proto je třeba ověřit vždy aktuální pravidla v místě bydliště v Belgii. Specifika platných pravidel pro každý region/jazykové společenství lze nalézt na následujících odkazech:

Valonsko
Vlámsko
Brusel hlavní město 
germanofonní společenství

Od 1. dubna 2021 bude platné zákonodárství podporující pokutování a jiných sankcí osob, které se nenechají testovat.


3. TRANZIT

Pro tranzit Belgií se i nadále doporučuje volba pokud možno nejpřímější trasy a potvrzení o tom, že zemí projíždíte pouze za účelem tranzitu.

Výjimka z povinnosti vyplnění PLF: osoby, které cestují jinak než letecky či lodí a jejichž pobyt v Belgii nepřesáhne 48 hodin nebo kteří pobývali méně než 48 hodin mimo Belgii. Při cestě letadlem nebo lodí musí cestující v případě cesty do 48h zaškrtnout adekvátní políčko v PLF formuláři - SMS neobdrží.

Informace k tranzitu přes letiště Brusel Zaventem

Info k tranzitu přes SRN či další země naleznete v Rozcestníku MZV.


4. UŽITEČNÉ INFORMACE

Je-li pro odcestování z Belgie a vstup do další země nutný test je možné jej získat (placený) prostřednictvím belgických laboratořích (nikoliv testovacích center, která spolupracují na federální úrovni), případně přímo na mezinárodním letišti Bruxelles-National (Zaventem) detaily viz testování. Upozornění: lhůta pro obdržení výsledků testů nemůže být zaručena.

Seznam lékáren, ve kterých je možné podstoupit antigenní test / placený.

TESTOVACÍ CENTRA:

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

 

ODKAZY NA MÍSTNÍ INSTITUCE:

Informace pro DIPLOMATICKÉ MISE viz podrobně na webu MZV Belgie: https://diplomatie.belgium.be/en/services/protocol/covid-19

Informace MZV BE: https://diplomatie.belgium.be/en

Informace k opatřením, karanténě a cestování: https://www.info-coronavirus.be/en/

Public Health Passenger Locator Form: https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-form

WANDA - Institut pro studium tropických nemocí

SCIENSANO - institut zdraví
EPISTAT - Detailní statistiky

Velvyslanectví Belgie v Praze

https://reopen.europa.eu/cs/map/BEL

Doplňující informace ohledně cestovního formuláře, testování a povinnosti karantény v Belgii lze získat od pondělí do neděle mezi 9-17 hod prostřednictvím belgického Ministerstva zdravotnictví na telefonním čísle 0800 14 689 (ze zahraničí +32 78 15 17 71), příp. e-mailem odeslaným na info.coronavirus@health.fgov.be

Doplňující informace k cestování lze v pracovní dny od 9-17 hod získat prostřednictvím info tel linky belgického MZV: +32 (0)2 501 4000 (v AJ, FJ, NL).

 


5. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY

Stále může docházet ke změnám v dopravě, některé přímé spoje na lince Brusel-Praha (v obou směrech) mohou být rušeny, příp. změněny.

VLAK: K cestám mezi Belgií a ČR je možné využít mezinárodní jízdenku Českých drah (nejrychlejší spoj +- 11hod).

AUTOBUS: Obvyklá autobusová linka RegioJet a Flixbus z Prahy do Bruselu a opačným směrem.

LETECKY: Provoz na bruselském letišti Zaventem je víceměné obnoven.

Informace k létání z Belgie: https://www.brusselsairport.be/en/passengers/the-impact-of-the-coronavirus/your-travel-options

Brussels Airlines
Czech Airlines

Společnost Ryanair operuje lety mezi Charleroi a Prahou.

*Nabídka spojů a podmínek dopravce se může lišit od výše uvedeného, konzultujte laskavě přímo stránky konkrétního dopravce.


6. DOPORUČENÍ

Důrazně upozorňujeme na to, že v Belgii mohou být v různých částech odlišná restriktivní opatření, která se mohou rychle měnit (například lokální omezení pohybu nebo povinnost nošení roušky v určité zóně). Ve vlastním zájmu proto důrazně doporučujeme zkontrolovat omezení regionů a měst, kam budete cestovat, jelikož nařizování lokálních opatření mají ve své pravomoci. Nedodržení karantény nebo jiných opatření může být pokutováno až do částky 4.000 EUR či odnětím svobody na dobu až šesti měsíců.

Pojištění:

Před jakoukoliv cestou doporučujeme kontaktovat zdravotní pojišťovnu a ověřit si, zda všeobecné či sjednané cestovní pojištění pokrývá případné náklady spojené s nečekanou karanténou nebo léčbou COVID-19 a repatriací. Pokud nikoliv, pak doporučujeme sjednání dostačujícího připojištění.

https://europa.eu/youreurope/citizens/health/unplanned-healthcare/index_cs.htm

https://www.kancelarzp.cz/cs/2-uncategorised/596-hrazen%C3%AD-l%C3%A9%C4%8Dby-v-zahrani%C4%8D%C3%AD-v-souvislosti-s-koronavirem


 7. PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

PŘEHLED PODMÍNEK NÁVRATU DO ČR, pravidelně aktualizovaný MZV ČR.

PLATNÁ OPATŘENÍ VLÁDY v souvislosti s epidemií koronaviru

Upozorňujeme, že s účinností od neděle 14.11.2021 zařadila SRN Českou republiku na seznam epid emicky vysoce rizikových oblastí  bližší info .

Podmínky provozu veřejných mezinárodních letišť v ČR dle Ochranného opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1.9.2021.

Aktuálně je Belgie  v  kategorii TMAVĚ ČERVENÉ 

Příjezdový formulář pro ČR

Odběrové centrum na Letišti Václava Havla v Praze

Seznam odběrových míst v ČR

Odběrové centrum na letišti Brusel Zaventem

Seznam dalších odběrových míst v Belgii

Za účelem cestování lze od 1. července 2021 využívat  Digitální COVID certifikát EU (Belgie jej osobám očkovaným v Belgii vystavuje od 16. června 2021).Průběžně sledujte aktualizované informace o cestování MZV:

Situace se neustále mění, proto doporučujeme sledovat webové stránky Ministerstva vnitra ČR, které jsou průběžně aktualizovány.

Pro cesty do zahraničí využijte dobrovolné Registrace v systému DROZD (Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí)