deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Státní občanství

Evidence obyvatel – ISEO/ povinnosti občanů ČR

Agendový informační systém evidence obyvatel (dále AISEO) je veden na základě zákonů č. 133/2000 Sb. a č. 365/2000 Sb. Státní občan ČR má povinnost udržovat své údaje v souladu se skutečným stavem. Pro ty, kdo bydlí v zahraničí, je možné zápisy… více ►

Nabývání státního občanství České republiky narozením

Dítě nabývá státní občanství České republiky narozením, je-li v den jeho narození alespoň jeden z jeho rodičů státním občanem České republiky. více ►

Osvědčení o státním občanství České republiky

Osvědčení o státním občanství České republiky (dále jen “osvědčení“) je dokladem, v němž se uvádí údaj o tom, že fyzická osoba je k datu jeho vydání státním občanem České republiky. Dokument potvrzuje české státní občanství osoby, na… více ►

Prokazování státního občanství České republiky