deutsch  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Překlady, ověřování a právní pomoc

Czech POINT na ZÚ Bern

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky… více ►

Ověřování podpisů a kopií listin

Zastupitelské úřady provádějí rovněž ověřování shody opisu a kopie s originálem listiny, tzv. vidimaci, a pravosti podpisu, tzv. legalizaci. více ►

Potvrzení o žití s ověřeným podpisem

thumb

Potvrzení o žití pro Českou správu sociálního zabezpečení musí být řádně vyplněné, opatřené vlastnoručním podpisem důchodce, včetně data vyplnění tiskopisu, a úředním ověřením tohoto podpisu. Velvyslanectví ČR v Bernu potvrzuje podpisy zdarma, v… více ►

Právní pomoc

V určitých situacích, spojených s právním prvkem, např. před uzavřením smlouvy jakéhokoliv druhu, je žádoucí poradit se s advokátem, zejména má-li být pro smluvní dokument či určitou právní situaci rozhodný jiný než český právní řád. více ►

Úřední překlady českých veřejných listin pro použití ve Švýcarské konfederaci a v Lichtenštejnském knížectví

Veřejné listiny, vystavené v České republice, které mají být uplatněny na území Švýcarské konfederace nebo Lichtenštejnského knížectví, musí být opatřeny tzv. apostilou a úředním překladem do příslušného úředního jazyka. více ►

Úřední překlady švýcarských a lichtenštejnských veřejných listin pro použití v České republice

Veřejné listiny, vystavené ve Švýcarsku nebo v Lichtenštejnsku, které mají být uplatněny na území České republiky, musí být opatřeny tzv. apostilou a úředním překladem do českého jazyka více ►

Vyšší ověřování švýcarských veřejných listin pro jejich uplatnění v ČR

Má-li být uplatněna švýcarská veřejná listina v České republice, musí být opatřena vyšším ověřením (tzv. apostilní doložkou) a úředním překladem do českého jazyka (celý dokument, včetně apostily). Osvobození od vyššího ověření se týká pouze… více ►