česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: mzv

Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2024

Za účelem podpory krajanských komunit i jednotlivců vytvořila vláda České republiky Program podpory českého kulturního dědictví v zahraničí. Stávající program je platný na leta 2021-25 a skládá se ze dvou součástí, kterými jsou a) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí a b) Poskytování peněžních darů na krajanské projekty.

Přečtěte si Informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2024 (PDF, 274 KB)

A) Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí

Česká republika každoročně nabízí několik modelů, ve kterých krajané mohou zdokonalovat své znalosti českého jazyka, reálií, či studovat na vysokých školách v ČR. Prostřednictvím velvyslanectví a krajanských spolků jsou každoročně vypisována výběrová řízení k účasti v těchto kursech.
Podrobné informace jsou k nalezení na webu Domu zahraniční spolupráce a také na této stránce (viz odkaz výše).

  • Semestrální studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR

Stipendijní studijní pobyty na veřejných vysokých školách v ČR jsou zaměřeny na udržení a rozšíření znalostí českého jazyka a kulturního povědomí. Krajané mohou studovat obory jako český jazyk a literatura, učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění, teologie apod.. Jedná se o jednosemestrální či dvousemestrální studium v českém jazyce podporované udělením studijního stipendia vybraným krajanům. Nezbytnou podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Dovolujeme informovat o termínech vstupních online testů úrovně českého jazyka pro uchazeče o krajanský semestrální stipendijní studijní pobyt v ČR, který musí uchazeči od roku 2024 před zasedáním výběrové Komise povinně absolvovat.

Termíny online testů jsou: 1. 22. 3. 2024 od 11 hod (SEČ), 2. 4. 4. 2024 od 16 hod (SEČ).

Bližší informace na:

https://mzv.gov.cz/jnp/cz/zahranicni_vztahy/krajane/aktualni_informace/informace_a_doporuceni_pro_krajany_v.html

 

  • Kurz českého jazyka pro krajany v Poděbradech

Čtyřtýdenní kurz českého jazyka je určen pro české krajany starší 18 let. Mají možnost seznámit se s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá v letním období ve skupinách podle vstupní úrovně  jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program - besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety. 

  • Kurz metodiky výuky českého jazyka

Kurz metodiky výuky českého jazyka je určený především pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky českého jazyka s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny zejména u krajanských komunit, kam není vyslán učitel. Součástí kurzu jsou návštěvy odborných pracovišť, náslechy a výlety.

  • Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám v zahraničí

Česká republika každoročně vysílá ke krajanům okolo patnácti učitelů českého jazyka a literatury. Jejich působení je vždy konkrétně upravováno smlouvou společně uzavřenu ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a ministerstvem zahraničních věcí s konkrétním krajanským spolkem.

V Chorvatsku aktuálně u krajanských komunit působí dvě vyslané učitelky, partnerskou krajanskou institucí je zde Svaz Čechů v Chorvatské republice.

  • Lektoráty českého jazyka na zahraničních univerzitách

Lektoráty českého jazyka a literatury na zahraničních univerzitách  patří k důležitým nástrojům při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným zdrojem informací o jazykovém a kulturním bohatství pro studenty vysokých škol v zahraničí.

Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

V Chorvatsku v současnosti působí lektorát českého jazyka v rámci Katedry českého jazyka a literatury na Filosofické fakultě Univerzity v Záhřebu (viz webové stránky katedry).

Lektorát českého jazyka působí rovněž na Univerzitě v Zadaru (viz seznam pracovníků Centra pro cizí jazyky Univerzity v Zadaru), jeho zřizovatelem však v tomto případě nejsou ústřední orgány české státní správy, nýbrž Jihomoravský kraj v rámci partnerství mezi Jihomoravským krajem a Zadarskou župou. 

 

B) Poskytování peněžních darů na krajanské kulturní projekty

Vláda prostřednictvím zmocněnce pro krajanské záležitosti, který působí na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky, poskytuje krajanským organizacím každoročně prostředky na různé kulturní projekty a v menší míře i na opravu a údržbu objektů v jejich vlastnictví, jako jsou budovy českých besed, školy či památníky. Prostředky jsou poskytovány na základě žádostí v podobě návrhů projektů, které krajanské organizace vždy k předem stanovenému datu podávají on-line formou a ve vytištěné podobě prostřednictvím velvyslanectví.

přílohy

MZV 273 KB PDF (Acrobat dokument) 9.1.2024