česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Přístup ČR ke krajanům žíjícím v zahraničí

Pěstovat kontakty s českými komunitami v zahraničí je v zájmu České republiky, s cílem udržovat kulturní identitu a uchovávat možnosti vzájemné  podpory mezi státem a sdruženími krajanů. Češi v zahraničí sehráli zásadní roli při vzniku československého státu v roce 1918 i v dalších přelomových historických obdobích 20. století. Po roce 1989 odcházejí čeští občané do zahraničí většinou dočasně za studiem a  zaměstnáním již bez politických důvodů, někteří se však v nových zemích usidlují natrvalo. Zároveň se poměrně významná část krajanů vrátila k trvalému nebo dočasnému životu v původní vlasti.  Díky současným komunikačním možnostem se mění charakter činnosti krajanských komunit a jejich sepjetí se zemí původu je pružnější, ale též volnějšího charakteru. Tím se mění i zájem o tradiční krajanskou spolkovou činnost. Při zachovávání českých tradic a zvyků mají velkou důležitost krajanské komunity v jižní a východní Evropě.

Velvyslanectví České republiky po celém světě mají udržování a rozvoj vztahů s krajanskými komunitami mezi základními atributy své činnosti, vždy dle konkrétní situace v zemích svého působení. V situaci Chorvatska klade české velvyslanectví v Záhřebu spolupráci a rozvoj vztahů s krajany sdruženými ve Svazu Čechů v Chorvatské republice, ale i dalšími přáteli a příznivci České republiky mezi své prioritní úkoly.