česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Kontaktní adresy pro krajanské záležitosti

Ministerstvo zahraničních věcí

V rámci Ministerstva zahraničních věcí ČR se krajanskou agendou zabývá pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti.  Základy této činnosti byly položeny počátkem r. 1990  ve Středisku pro nevládní styky. Po několika organizačních změnách funguje pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti jako součást sekce ministra zahraničních věcí.  Lze jej nalézt v budově MZV, Hradčanské náměstí č. 5, 118 00 Praha 1.

Telefon: +420 224 183 243, e-mail: zkz@mzv.cz

Československý ústav zahraniční

Československý ústav zahraniční je nezávislé a dobrovolné občanské sdružení, usilující o široký rozvoj styků se sdruženími, spolky a osobami pocházejícími ze zemí bývalého Československa, žijícími trvale v zahraničí a s jejich potomky, bez ohledu na politickou či náboženskou orientaci. Jeho posláním je péče o krajany, podpora a usnadnění jejich národních a kulturních styků se starou vlastí, udržování národního povědomí, podpora ekonomické spolupráce a pomoc při návratu do vlasti.

ČSÚZ byl založen v roce 1928 jako nezávislá státem podporovaná organizace vycházející z masarykovské tradice, která provázela činnost ústavu až do roku 1939 a znovu od roku 1990. Od 1. září 1989 působí jako nezávislé občanské sdružení a navrátil se k masarykovské tradici demokratické práce ve prospěch krajanů a institucí podporující šíření českého a slovenského jazyka a kultury v zahraničí.

Dům zahraničních služeb je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zajišťuje školské, vzdělávací a další styky se zahraničím.

Česká centra je příspěvková organizace MZV ČR zřízená za účelem propagace ČR v zahraničí. Prosazuje českou kulturní scénu na mezinárodním poli a posiluje dobré jméno ČR ve světě. Česká centra mají rozsáhlou síť poboček v řadě světových metropolí a větších měst.

Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze připravuje dlouhodobé i krátkodobé kurzy češtiny pro krajany a cizince, online kurz češtiny (http://ujop.cuni.cz/cdv/index_cs.php), v široké škále úrovní od začátečníků po aspiranty na vysokoškolské studium v češtině.

České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let za hranicemi ČR jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

Český rozhlas 7 – Radio Praha je rozhlasové vysílání do zahraničí v češtině, ale např. i v angličtině, španělštině nebo ruštině. Nabízí přímý poslech přes internet nebo satelit.

Krajane.net je platforma určená k získávání a výměně informací, týkajících se zahraničních Čechů.