česky  hrvatski 

rozšířené vyhledávání

Česká krajanská komunita v Chorvatsku a její sdružení

Čeští vystěhovalci přicházeli zemědělských oblastí Slavonie, Posaviny a centrálního Chorvatska již od konce 18. století. První Česká beseda na území současného Chorvatska byla založena v Záhřebu již v roce 1874, následoval Dubrovnik (1899) a řada spolků vznikala v okolí Daruvaru, kde žije většina chorvatských Čechů.

V Chorvatské republice  žilo v době sčítání lidu v březnu 2011 9641 občanů české národnosti. Mnozí z nich jsou členy krajanských spolků. V současnosti v zemi funguje třicet jedna spolků,  Českých besed. Jejich zastřešujícím sdružením je Svaz Čechů v Chorvatské republice, který vznikl již v roce 1921. Hlavní část krajanské komunity žije především v oblasti západní Slavonie, Bjelovarsko-bilogorské župě okolo města Daruvaru. Dalšími centry je Záhřeb, Rijeka, ad. Krajané v Chorvatsku pečlivě dbají o udržování znalosti českého jazyka a kulturních tradic. Prakticky všechny České besedy mají umělecké soubory a pořádají velké množství kulturních akcí. J

V Daruvaru, největším městě oblasti s nejvyšším počtem českých krajanů, žilo v době sčítání lidu v roce 2011 2485 Čechů, tj. 21% z 11633 obyvatel města. V nedaleké obci Končenice, která má tradičně největší podíl Čechů na celkovém počtu obyvatel,  žilo 1110 občanů české národnosti z celkového počtu 2360 obyvatel, tj. 47%. Dále např. v Dežanovci je podíl Čechů dvacetitříprocentní, v Hrubičném Poli sedmnáctiprocentní, atd. Celkem v Bjelovarsko-bilogorské župě žilo 5,25% občanů české národnosti.

Svaz Čechů v Chorvatské republice (Savez Čeha u Republici Hrvatskoj)

Svaz Čechů sdružuje 31 místních českých spolků, Českých besed. Činnost Českých besed je velmi bohatá, pracuje v nich řada folklórních, divadelních, tanečních, pěveckých, hudebních nebo výtvarných souborů. Svaz provozuje vlastní nakladatelství Jednota, v němž vydává knihy  a pravidelně vychází časopisy. Velmi důležitá je výuka češtiny a činnost škol, ve kterých se vyučuje v českém jazyce.

  • Adresa Svazu Čechů: Trg Kralja Tomislava 7, 43500 Daruvar, Chorvatsko
  • Předsedkyně: Anna Marie Štrumlová Tučková
  • Místopředsedkyně:  Marie Válková
  • Místopředseda:  Jiří Bahník
  • Ředitelka novinově vydavatelské instituce Jednota: Lidija Dujmenovićová
  • e-mail: niu-jednota@h-1.hr

Chorvatsko česká společnost (Hrvatsko - češko Društvo)

Cílem Společnosti je zvelebování a podněcování spolupráce Chorvatska a České republiky v oblasti kultury, vědy, hospodářství, sociálně - humanitární, sportovní a d.

Společnost vydává informační občasník Susreti (Setkání), jehož prostřednictvím přispívá k lepší vzájemné informovanosti občanů Chorvatska a České republiky.

  • Společnost sídlí na adrese Šubićeva 20, 10000 Zagreb, Chorvatsko.
  • Předseda: Marijan Lipovac
  • Místopředseda: Miroslav Křepela

Galerie


Masopust Koncenice 2013