deutsch  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: © sozialministerium.at
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povinná registrace při příjezdu do Rakouska - i pro pendlery

(Archivní článek, platnost skončena 22.12.2021 / 14:07.)

Od 10. 6. 2021 odpadla pro cestující z ČR i z dalších nízkorizikových zemí  povinnost vyplnění elektronického registračního formuláře před cestou ( Pre-Travel-Clearance – PTC). Podmínkou však je, že cestující disponuje při vstupu do Rakouska negativním testem - anebo alternativně  dokladem o vakcinaci, nebo o prodělané nemoci covid-19 či  dokladem o prokázání neutralizačních protilátek a že nepobýval v uplynulých 10 dnech v  rizikových zemích.

Osoby, které shora uvedené podmínky nesplňují, musí před vstupem do Rakouska  vyplnit povinnou elektronickou registraci (Pre-Travel-Clearance – PTC). Registrace může být provedena nejdříve 72 hodin před cestou. Vyplňuje se bez diakritiky. Pro registraci při cestách do Česka te třeba využít Příjezdový formulář ČR.  
Shora uvedené podmínky platí i pro pendlery.

 


Níže naleznete návod pro vyplnění - vyplňují  pouze ty osoby, na něž se neztahuje shora uvedená výjimka, např. pendleři bez očkování,testu a potvrzení o prodělané nemoci, kteří si budou dělat test až po příjezdu do Rakouska.


Elektronickou registraci v německém a anglickém jazyce naleznete ZDE. Po načtení formuláře elektronické registrace můžete nahoře vlevo zvolit jeho německou či anglickou verzi.


 1. POVINNÁ ELEKTRONICKÁ REGISTRACE PENDLERŮ OD 10. 2. 2021

Od 10. února 2021 je vyžadována povinná elektronická registrace osob, které pravidelně cestují za účelem práce, školní docházkou nebo návštěvou rodiny či životního partnera. Registrovat se můžete již nyní ZDE.

Zaškrtnutím první uvedené výjimky „Pendlerverkehr“ potvrdíte, že jste pendlerem. Druhou kolonku (Testnachweis auf SARS-CoV-2) zaškrtněte v případě, že již máte k dispozici negativní výsledek testu na SARS-CoV-2 nebo lékařské osvědčení o provedení tohoto testu.

Registrace pendlerů je platná až 7 dní. Po uplynutí této doby (nebo pokud se v mezidobí změní zadávané údaje) je potřeba provést elektronickou registraci znovu.

Následně zadejte potřebné údaje (podrobněji viz bod 5).

Na závěr potvrďte přečtení informací, srozumění se zákonnými požadavky a správnost zadaných údajů.

Po zadání údajů vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole.


 2. KDO NEMUSÍ VYPLŇOVAT ELEKTRONICKOU REGISTRACI

Osoby, které spadají pod výjimku § 7 odst. 1 nebo § 8 nařízení spolkového ministra zdravotnictví o příjezdu do Rakouska v souvislosti s COVID-19, nemusejí vyplňovat registraci, ani se odebrat do karantény či předkládat negativní test. To vám sdělí i systém poté, co zaškrtnete druhou možnost v odstavci „Ausnahmen“ (výjimky) elektronické registrace.

Registrace se tak netýká osob:

- při zajišťování nákladní a osobní dopravy,

- při repatriačních jízdách či letech,

- při tranzitu přes Rakousko bez zastávky,

- v naléhavém zájmu Rakouské republiky,

- v nutných případech péče o zvířata a provádění lesnických či zemědělských prací,

- v případě důvodů hodných zvláštního zřetele v rodinném kruhu při příjezdu do Rakouska – jde o důvody, které jsou nepředvídatelné a neodkladné (těžká nemoc v rodině, úmrtí, pohřeb, narození dítěte či péče o osoby v Rakousku, které  ji v případě nouze potřebují) – pozor, netýká se plánovaných událostí (svatby, křty, oslavy narozenin, nepravidelné návštěvy životních partnerů),

- pasažéři zásahových vozidel (IZS, hasičská vozidla, apod.) dle § 26 rakouského zákona o silničním provozu (Straßenverkehrsverordnung), vozidel ve veřejných službách dle § 26 zákona o silničním provozu (např. vozidla veřejné bezpečnostní služby jako je např. rakouská obecní policie, vojenská policie, apod.), pasažéři a řidiči veřejné dopravy, pokud dopravní prostředek na své plánované trase projíždí územím v zahraničí bez zastávky a pro cestující jednotlivce vyjíždějící z Rakouska, pokud k dosažení svého cíle v Rakousku musejí projet cizím územím.


 3. REGISTRACE PŘI CESTĚ ZA NEZBYTNÝM LÉKAŘSKÝM VÝKONEM Z/DO RAKOUSKA

Elektronickou registraci v německém a anglickém jazyce naleznete ZDE. V odstavci „Ausnahmen“ zaškrtněte třetí možnost a následně vyplňte zbývající položky elektronické registrace (podrobnosti viz bod 5). V tomto případě není vyžadován test/karanténa (pozor, případný doprovod osoby vyžadující nezbytný lékařský výkon se registruje dle bodu 4), je však potřeba na výzvu předložit potvrzení lékaře o nezbytnosti tohoto zákroku (formuláře v DE a EN).

Na závěr potvrďte přečtení informací, srozumění se zákonnými požadavky a správnost zadaných údajů.

Po zadání údajů vám bude zasláno automaticky generované potvrzení na uvedenou e-mailovou adresu, které předložíte (vytištěné či v telefonu) případné kontrole.

Elektronická registrace může být provedena nejdříve 72 hod. před vstupem do země.
 


4. REGISTRACE OSOB, KTERÉ DO RAKOUSKA MOHOU PŘICESTOVAT S NEGATIVNÍM ANTIGENNÍM ČI PCR TESTEM

Elektronickou registraci v německém a anglickém jazyce naleznete ZDE. Při nepravidelných cestách humanitárních pracovníků, osob za pracovním účelem (např. služební cesty), osob doprovázejících cestující za účelem nezbytného lékařského vyšetření, osob za účelem plnění soudně či úředně uložené povinnosti (např. soudní jednání) a držitelů Rakouskem vydaných průkazů nositelů výsad a imunit, tj. diplomatů/personálu zastupitelských úřadů je možné do země přicestovat s negativním antigenním či PCR testem, nebo jej kdykoliv během karantény absolvovat. V případě negativního výsledku je karanténa ukončena. V takovém případě v odstavci „Ausnahmen“ zaškrtněte poslední možnost.