монгол  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Dokončení projektu v oblasti energetické úspornosti

(Archivní článek, platnost skončena 30.06.2020.)

Závěrečný ceremoniál čtyři roky trvajícího projektu se konal dne 31.5. 2016 za účasti velvyslankyně ČR v MNG I. Grollové, programového manažera pro rozvojovou spolupráci Delegace EU z Pekingu R. Pecheur/-a, vedoucího týmu Switch-Asie Network facility U. Weber/-a, zástupců příslušných mongolských ministerstev, stavebních asociací, univerzit, podniků i médií – a samozřejmě vedoucího mongolské kanceláře Charita ČR T. Chapoy/-e.

Projekt „Supporting a Greener and More Energy Efficient Contruction industry in Mongolia“ byl projektem spolufinancovaným Evropskou unií, vládou České republiky z bilaterální ZRS a regionálním programem Switch Asia. Switch Asie působí v 18 zemích Asie, zaměřuje své projekty především na ekologické aspekty ekonomiky a výroby a na mitigaci klimatických změn. V MNG dosud realizoval 4 projekty. S ohledem na především skandinávské zázemí Switch Asia spolupracovali realizátoři projektu především se švédskými (a částečně německými) experty.

Implementátorem byla, na základě vítězství ve výběrovém řízení před více než čtyřmi lety, česká nevládní organizace Charita ČR – a její skutečně příkladně odvedená práce výrazně posílila její šance na zapojení i dalšího, částečně návazného projektu, který pro MNG aktuálně formuluje Switch Asia k odpadovému hospodářství (waste management).

Nutno ocenit, že projekt měl – ve srovnání s mnohými dalšími – nebývale široký záběr a opravdu efektivní průběžnou vizibilitu. Aktuálnost dané tématiky potvrdil nefalšovaný zájem účastníků i okamžité převzetí jeho know-how konkrétními výrobními subjekty.

V průběhu čtyřletého projektu byla realizována nová výroba stavebních materiálů (suché malty a stavebních bloků) s příměsí popílku ze 7 mongolských tepelných elektráren (což bylo samotnými elektrárnami velmi vítáno s ohledem na řešení i jejich vlastní problematiky odpadů), a to dle evropských norem. Aktuálně tuto výrobu s nově udělenou licencí podle MNS 3927:2015 zavedlo 15 středních a malých mongolských podniků a přímo při závěrečném ceremoniálu byli zástupcem Asociace stavařů představeni také dva čínští investoři, kteří se mají podílet na budování relativně velké specializované výrobny těchto materiálů na kraji Ulánbátaru.

Přímo v Mongolsku (většinou přímo na stavbách) bylo proškoleno o energetické úspornosti staveb a zeleném stavebnictví téměř 800 profesionálů (stavařů, projektantů, architektů, stavebních dělníků apod.)[1] a realizováno 50 workshopů pro 200 pracovníků komerčních stavebních firem a individuální zájemce.

Do učebního curricula 5 středních technických škol byl zaveden obor „zelené stavebnictví“ (tedy aktuálně pro cca 900 středoškoláků a učňů)

„Zelené“ curriculum převzaly zatím dvě vysoké školy (týká se tedy cca 280 studentů)

Byla zajištěna pracovní cesta skupiny expertů do Berlína ke školení v inspekci energetické úspornosti staveb a do ČR směřovaly dvě skupiny – na vysoké školy i do závodů se stavebními materiály resp. do elektráren v Brně, Ostravě aj. (podepsáno několik MoU o budoucí spolupráci).

V roce 2015 se ve spolupráci s Mongolskou národní obchodní a průmyslovou komorou uskutečnila mongolskými firmami velmi silně obeslaná i navštívená výstava/veletrh „Zelené stavebnictví“, doprovázená také výrazným mediálním zájmem.

V roce 2015 byl vytvořen národní standard podle produktu z dané projektu, na betonové stavební prvky s příměsí popílku (MNS 3927:2015), který je v souladu s normami EU

Realizátoři i účastníci projektu se koordinovaně podíleli i na postupném vývoji tří zásadních legislativních instrumentů, které během loňského a letošního roku výrazně zlepšily výchozí podmínky pro ekologicky šetrné a energeticky úsporné stavebnictví na mongolském trhu – státní Strategie zeleného rozvoje, Zákona o energetické úspornosti (Energy Efficiency Law) a alespoň základní sady legislativních norem pro „zelené stavebnictví“.

Ukončený projekt byl dobrým příkladem efektivní rozvojové spolupráce, kdy sama realizace přinesla nové produkty a pomohla i se zlepšováním celkového systému a o další jejich komerční využití se tak díky přijatým normám mohou už dále na čistě komerční bázi starat samy místní firmy. Projekt tak v důsledku pomůže vytvořit mnoho nových pracovních příležitostí, ale rozšíří také všeobecné povědomí profesionálů i široké veřejnosti i energeticky úsporných a pro přírodu i lidské zdraví šetrných stavebních materiálů a postupů, které možná nejsou na první pohled „nejlevnější“ – ale z dlouhodobého hlediska mají pro celou společnost nepoměrně vyšší a důležitější cenu.

 

 

 

 


[1] Dle referátu vydavatelů specializované analýzy o stavebnictví v MNG bylo v třímilionovém  MNG v r. 2015 registrováno 4000 stavebních firem a další cca 2000 mají aktuálně pozastavenou nebo přerušenou licenci.

Galerie


Green building