english  česky 

rozšířené vyhledávání

Různé

Dědictví v ČR

Rada notářů Evropské unie zpracovala projekt "Successions-europe.eu", jehož cílem je poskytnout veřejnosti informace o vyřizování dědictví v zemích EU. více ►

Nekomerční dovoz psů, koček a fretek do ČR, dovoz ohrožených druhů

 více ►

Genealogické rešerše

 více ►

Informace o daních a clech

Informace o zdravotním pojištení v ČR

 více ►

Informace k podání žádosti o český důchod.

JAK POŽÁDAT O VYPLÁCENÍ ČESKÉHO DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO OSOBY POBÝVAJÍCÍ V KANADĚ. více ►

Informace o účinnosti cizích rozhodnutí o rozvodu manželství a určení a popření otcovství na území ČR

Informace o úředních hodinách Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR během vánočních svátků a Nového roku

V příloze naleznete informaci o úředních hodinách Odboru správních činností Ministerstva vnitra ČR - tedy pracoviště pro vydávání dokladů ve zkrácených lhůtách v ČR - během vánočních svátků a Nového roku. více ►

Prevence obchodování s lidmi a pomoc a ochrana jeho obětem

stin

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Oběti jsou často vystaveny krutému… více ►

Právní služby

Martin Zatovkanuk - právník a notář - poskytuje právní poradenství a řešení v řadě specializovaných oblastí. více ►

Prohlášení o vzdání se oprávnění k pobytu za účelem dočasné ochrany určené ukrajinským občanům

thumb

Ukrajinští občané, kteří vyjádří zájem o vzdání se dočasné ochrany v České republice, se mohou obrátit na Generální konzulát v Torontu. více ►

Uzavření manželství na zastupitelském úřadě

Dle platné právní úpravy lze uzavírat manželství na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí, přičemž podmínkou je, aby alespoň jeden ze snoubenců byl českým občanem. Před zastupitelským úřadem nelze uzavřít manželství zmocněncem na… více ►

Úředně ověřené překlady