english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: K. Sýkora

Úředně ověřené překlady

Vzhledem k vytížení pracovníků konzulátu bohužel překlady nevyhotovujeme. Potřebujete-li získat překlad dokumentu z anglického do českého jazyka (či naopak) pro použití v České republice, můžete si jej vyhotovit sami s tím, že Vám Váš překlad, bude-li přeložen správně, konzulát po úhradě správního poplatku ověří. Nejste-li schopni provést překlad sami, můžete se obrátit na některé z překladatelů akreditovaných v Kanadě, např.:

 

Barbara Sherriff, tel./fax 905-602-0264, e-mail barbara_sherriff@rogers.com

Eva Mestic, tel. 416-922-8786, email emestic@hotmail.com

Irena Moravová, tel. 416-902-5666, email irenam99@hotmail.com

Simona Kolarova, tel. 416-886-3707, email simonakolarova@yahoo.ca

JUDr. Eva Pashkewych, tel. 647-459-9545, email evapashkewych@yahoo.ca

Martin Bonhard, tel. 416-992-7710, e-mail martin_bonhard@hotmail.com

 

Ve Winnipegu poskytuje služby Emil Kučera, http://www.kucera.ca

V Calgary poskytuje služby Monica De Maria, tel. 403 225 4213 nebo 403 542 7614 email gtiservices@shaw.ca

Upozorňujeme, že Česká republika uznává jako oficiální pouze překlady ověřené překladatelem registrovaným v České republice, resp. ověřené zastupitelským úřadem ČR. Překlad ověřený výše uvedenými nebo kterýmikoliv jinými v Kanadě akreditovanými překladateli proto není v České republice považován za ověřený a před jeho použitím je třeba jej nechat ověřit na českém konzulátu či velvyslanectví.

K vyhledání soudního překladatele registrovaného v ČR lze využít vyhledávacího formuláře na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Většina těchto překladatelů působí na území ČR, v Severní Americe lze využít služby např. tohoto akreditovaného překladatele působícího v New Yorku:

Ing. Vladimír Šulc, tel. 212-725-9845, mobil 347-754-1158, email: vladimir.sulc@me.com

Překlady ověřené tímto překladatelem jsou v ČR uznány bez dalšího a dokumenty již není třeba předkládat generálnímu konzulátu k ověření.