english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady – zápis narození, manželství nebo úmrtí českého občana v Kanadě

Potřebujete-li zaregistrovat novou matriční událost - narození, sňatek, úmrtí, ke které došlo v Kanadě.

Upozorňujeme, že před každou návštěvou konzulárního úseku je třeba si předem sjednat schůzku prostřednictvím e-mailové adresy toronto.appointment(at)mzv.gov.cz.

Následující návod  se vztahuje pouze na případy, kdy je třeba vystavit tzv. prvopis, tj. první český rodný, oddací nebo úmrtní list. V případě, že je příslušná matriční událost již v ČR zaregistrována a potřebujete pouze nový (tedy další) matriční dokument, je třeba požádat o vystavení duplikátu.

K prokázání matriční události, tj. narození, sňatku nebo úmrtí před úřady České republiky je třeba předložit český matriční doklad, tj. rodný, oddací nebo úmrtní list. Jestliže došlo k matriční události v cizině, zápis učiní a matriční doklad vydá Zvláštní matrika, vedená Úřadem městské čísti města Brna, Brno - střed.

  • Žádost se podává osobně na konzulátu po předchozím objednání.
  • Žádosti lze zaslat  i poštou; v tomto případě musí být podpisy na formulářích ověřeny českým honorárním konzulem. POZOR: Pokud žádost zasíláte poštou, kopie českého cestovního pasu nebo občanského průkazu musí být opatřena datem a vaším podpisem s textem "Souhlasím s pořízením kopie mého dokladu“
  • Matriční doklady (rodný list, oddací list, úmrtní list) vydané v Kanadě se předkládají vždy v originále, který musí být opatřený ověřením Apostille, který vydává příslušný provinční úřad. Pokud jste ověření získali před 11.1.2024, jedná se o tzv. Certificate of Authentication. Toto ověření lze také použít, zastupitelský úřad Váš doklad opatří ještě superlegalizační doložkou. Spolu s dokladem předložíte překlad do českého jazyka.
  • Formuláře je nutno vyplnit přesně, čitelně a žádnou položku nevynechat. Pokud se Vás nějaká položka na formuláři netýká, je potřeba toto ve formuláři uvést.
  • Datum se uvádí ve formátu den/měsíc/rok.
  • Jména uvádějte celá, nepoužívejte zkratky.
  • V položce místo narozeni uvádějte město a stát, v případě České republiky město a okres.
  • Konzulární pracovník Vám poskytne pomoc, pokud máte nějaké otázky, ale nemůže za Vás formuláře vyplňovat.

 

Žádost o vystavení českého rodného listu pro osobu narozenou v Kanadě

Tuto žádost podáváte při narození dítěte v Kanadě spolu s žádostí o zjištění státního občanství a vydaní osvědčení o státním občanství České Republiky dítěte. Dospělé osoby podávají/podepisují svou vlastní žádost, přičemž dokládají doklady… více ►

Žádost o vystavení českého oddacího listu - manželství uzavřené v Kanadě

Pokud jste uzavřeli manželství na území Kanady, je nutné podat také žádost o zápis uzavření manželství v České republice. více ►

Žádost o vystavení českého úmrtního listu

Pokud dojde k úmrtí českého občana v cizině, je nutné podat žádost o zápis úmrtí a vydání českého úmrtního listu. Bez tohoto kroku bude český občan vedený na území ČR jako živý. více ►

Žádost o vystavení duplikátu matričního dokladu

Potřebujete vystavit matriční doklad - rodný, oddací nebo úmrtní list, který už v minulosti byl vystaven. více ►