english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Josef Čermák † 20.9.2021

Úmrtí Josefa Čermáka

S hlubokým zármutkem sdělujeme, že nás dne 20. září 2021 opustil pan Josef Čermák, vynikající člověk, neúnavný organizátor krajanského života v Kanadě, člen mnoha krajanských spolků, advokát, spisovatel, podporovatel českých studií na Torontské univerzitě, aktivní zastánce svobody a demokracie.

Josef Čermák byl jedním z nejvýznamnějších a nejviditelnějších členů české a slovenské krajanské komunity hned od svého příchodu do Kanady, kam emigroval z komunisty ovládaného Československa v roce 1949. Vždy se zajímal o dění v Československu a později v České republice, vždy vystupoval za obnovení svobody ve své rodné zemi.  

Věnoval se též činnosti literární, přispíval do řady časopisů, a sepsal též několik knih, ve kterých se věnoval historii české krajanské komunity v Kanadě a životním příběhům mnoha jejích významných představitelů.

V roce 2006 udělilo Ministerstvo zahraničních věcí Josefovi Čermákovi ocenění Gratias Agit za jeho mnohaletou činnost a šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Josef Čermák zemřel v Torontu v požehnaném věku 96 let. Jeho život byl naplněn láskou k lidem, ke své rodné vlasti, k novému domovu, k literatuře a umění, ke svobodě.

Všem nám bude chybět. 

 

JOSEF ČERMÁK  (*15.11.1924 - †20.09.2021)

Josef Čermák se narodil 15. listopadu 1924 ve Skurách. Za války byl totálně nasazen v kladenské Poldovce, na konci války se zúčastnil obrany své rodné obce před prchajícími německými vojáky. Po válce studoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v únoru 1948 se zúčastnil průvodu studentů na Hrad, v září 1948 byl při účasti na pohřbu prezidenta Beneše na čas zatčen. Po svém propuštění odešel do exilu a po několikaměsíčním pobytu v uprchlických táborech v Německu emigroval v roce 1949 do Kanady.

V Kanadě pracoval první rok na farmě a pak v několika různých zaměstnáních, než byl přijat na univerzitu, kde vystudoval práva. Stal se advokátem a po čase společníkem velké advokátní firmy v Torontu. Získal hodnost Queen’s Counsel (Q C).

Od svého příchodu do Kanady propagoval významným způsobem Československou republiku jako člen a vedoucí pracovník v krajanských organizacích – Československém, nyní Českém a slovenském sdružení v Kanadě, ve Společnosti pro vědy a umění, v Masarykově ústavu, v Sokole, v Novém divadle v Torontě, jakož i v kanadském akademickém a veřejném životě. Velmi se též angažoval na Torontské univerzitě, kde se mj. zasloužil o zřízení kurzů českého a slovenského jazyka a literatury, o ustavení slavistiky, oddělení české a slovenské literatury a nadace pro postgraduální studenty z České republiky a další nadace pro postgraduální studenty z dalších zemí. V roce 1990 byl rovněž ustavujícím členem a jednatelem Kanadského fondu pro podporu českých a slovenských univerzit, byl členem čestného sboru rektora Torontské univerzity.

Ve své veřejné činnosti vypracoval četná prohlášení, memoranda a podání ke kanadské vládě, k vládám dalších států a mezinárodním institucím a byl členem delegace, která se několik hodin po sovětské invazi v srpnu 1968 intervencí u kanadské vlády zasloužila o přijetí velkého počtu Čechoslováků do Kanady.

V kulturní činnosti organizoval několik vysoce hodnotných koncertů české a slovenské hudby, jako člen torontského Nového divadla vytvořil desítky rolí a v televizní skupině Okno se zasloužil o zaznamenání přínosu našich krajanů Kanadě.

Ve své činnosti novinářské a literární působil v redakční radě krajanských časopisů Kanadské listy a Naše hlasy, kde redigoval zvláštní anglického vydání ke Století Kanady v roce 1967. Přispíval do krajanských novin Nový Domov, časopisu Společnosti pro vědy a umění, do Satellite 1-416, a napsal řadu článků, komentářů a úvah do kanadských novin. Vydal několik publikací, mj. knihy Going Home z exulantského česko-kanadského prostředí, It All Began with Prince Rupert, the Story of Czechs and Slovaks in Canada, která je encyklopedickým popisem přínosu naší krajanské společnosti Kanadě, a také životní příběh svého krajana, přítele a úspěšného podnikatele Milana Kroupy, .

Josef Čermák se stal v roce 2006 nositelem ocenění Gratias Agit, které mu bylo uděleno Ministerstvem zahraničních věcí za jeho mnohaletou činnost a šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.