english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Japonské obchodní a průmyslové komory (CCI)

První japonské obchodní a průmyslové komory (Chambers of Commerce and Industry - CCI) byly založeny již v r. 1878, a to v Tokiu, Ósace a Kóbe, ale rychle následovalo zakládání komor i v dalších městech. V r. 1892 tehdy existujících 15 komor společně vytvořilo zastřešující národní komoru The Federation of Chambers of Commerce and Industry. Tato organizace pak v roce 1922 získala dnešní jméno The Japan Chamber of Commerce and Industry (JCCI). V současné době existují obchodní a průmyslové komory ve všech větších městech Japonska.

Současné japonské CCI jsou korporace se speciálním statutem, byly vytvořeny a fungují podle zvláštního zákona "Chambers of Commerce Act" z r. 1953. Všechny CCI splňují následující kriteria:

- jsou regionální, s jednou komorou pro každé město

- jejich členy jsou jak velké, tak malé a střední podniky ze všech sektorů průmyslu

- jsou veřejné a neutrální, neangažují se ani v ziskových, ani v politických činnostech

- mají stejnou strukturu jako komory v ostatních vyspělých zemích

- jsou samosprávné, nezávislé a s rozhodovací pravomocí členů založené na dobrovolnosti.

Vzhledem k zásadě " jedno město jedna komora" mohou mít komory ve velkých městech vlastní pobočky, např. CCI v Tokiu má 23 pobočky, po jedné v každé městské čtvrti (ward, -ku).

Jednotlivé komory mají velmi rozdílnou velikost, ale i rozsah a úroveň poskytovaných služeb. Výrazně se také liší ve stupni "internacionalizace", tj. v tom, jak a jakými nástroji pomáhají svým členům navazovat zahraniční obchodní kontakty. Všechny CCI mají své webové stránky, jejichž seznam je přístupný i z domovské stránky JCCI (www.jcci.or.jp/home-e.html). Na anglicky psaných webových stránkách některé komory poskytují velmi cenné informace pro zahraniční podnikatele zajímající se o danou lokalitu, event. i umožňují vyhledávání vhodných obchodních partnerů ("business matching"). Více o webových stránkách JCCI a službě "business matching" je v sekci Webové stránky japonských organizací umožňující vyhledávání obchodních partnerů.

Zastřešující národní Japonská obchodní a průmyslová komora - JCCI, je centrální organizací, pod niž spadají všechny lokální CCI. JCCI tak hraje významnou roli v japonském hospodářském životě. JCCI reprezentuje jednotlivé lokální komory v jednání s vládou a dalšími vládními i nevládními národními organizacemi, hájí jejich zájmy, tlumočí jejich názory a návrhy a aktivně usiluje o jejich prosazení. JCCI má také ústřední roli při rozšiřování informací o vládních politikách a programech a v podpoře celonárodních projektů.