english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání

EU Gateway to Japan

Příležitost pro české malé a střední firmy účastnit se za podpory EU vzdělávacích a obchodních misí do Japonska

Přihlášky a informace o nejbližších obchodních misí programu EU Gateway to Japan naleznete na www.gatewaytojapan.org