english  česky  日本語 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Internetové stránky japonských organizací umožňující vyhledávání obchodních partnerů

1. JETRO

Vládní agentura na podporu zahraničního obchodu JETRO má velmi obsáhlou stránku www.jetro.go.jp, na níž nabízí mnohé užitečné služby. V r. 2000 JETRO zahájilo velmi sofistikovaný bezplatný program vzájemného vyhledávání obchodních partnerů mezi japonskými a zahraničními firmami pomocí internetu. Program je znám pod jménem TTPP, což je zkratka anglického názvu Trade Tie-up Promotion Program. Program umožňuje vyhledávání partnerů v následujících 6 kategoriích: export a import, transfer technologií, investice, podnikatelská spolupráce, zakládání kanceláří a podniků, a podpora podnikání. Webové stránky programu jsou jak v japonštině tak v angličtině, URL adresa anglické verze je http://www.jetro.go.jp/ttppe/.

Zvlášť zajímavou funkcí programu TTPP je automatické vyhledávání a oznamování odpovídajících obchodních partnerů (automatic match-making). V případě, že do programu se zaregistrují subjekty, jejichž požadavky si přesně odpovídají (např. požadavek na dovoz nějakého výrobku a odpovídající požadavek na vývoz téhož výrobku), program to rozpozná a oběma stranám zašle automaticky e-mailem upozornění na existenci potenciálního partnera. Tato funkce podstatně šetří čas zejména uživatelům hledajícím standardní obchodní kontakty.

K plnému využití programu je třeba, aby se uživatel na uvedené webové stránce zaregistroval. Registrace je zdarma a postup je jednoduchý. Do registračního formuláře se uvedou základní informace o firmě a údaje o kontaktní osobě. Zaregistrovat se však může i fyzická osoba. Program na základě odeslané registrace přidělí identifikační číslo (ID) a heslo (password) a tyto údaje ještě tentýž den zašle uživateli e-mailem. Tím může uživatel aktivně vstoupit do programu a zaregistrovat svůj požadavek, obdržet údaje o kontaktních osobách z jiných registrovaných požadavků, využívat funkce automatického vyhledávání partnerů aj. Základní vyhledávací funkce může využívat i neregistrovaný uživatel, nemá však přístup ke kontaktním údajům a dalším funkcím.

Informace o kontaktech na japonské dovozce lze získat také na další webové stránce JETRO www.jetro.go.jp/EXPORT (export to Japan - potential importers database).

2. Japonská asociace dovozců strojní techniky (JMIA)

Japonská asociace dovozců strojírenské techniky ( The Japan Machinery Importers' Association - JMIA), která má v současné době okolo 80 členů (z čehož 65 členů jsou tradingové firmy a 15 členů jsou hlavní japonské strojírenské výrobní firmy), zavedla na své webové stránce www.jmia.or.jp registrační formulář v angličtině pod názvem Inquiry for export to Japan, na němž zahraniční výrobci mohou zdarma zaregistrovat strojírenské výrobky nabízené pro export do Japonska.

Nabízené výrobky je možno zaregistrovat v 8 kategoriích, a to:

1. informační technologie

2. telekomunikace

3. elektrické/elektronické výrobky

4. nástroje/zpracování kovů

5. průmyslové stroje

6. zařízení továren

7. dopravní stroje

8. strojní díly/součástky

Pokud však jde o výrobek, který do žádné z těchto kategorií nezapadá, je možné kategorii neuvádět.

Kromě názvu nabízeného výrobku a základních kontaktních údajů o výrobní firmě registrační formulář obsahuje 2 důležité rubriky. Jedna je údaj o tom (volba ano - ne), zda by výrobek mohl být vyráběn v Japonsku pod původní obchodní značkou (OEM - original equipment manufacturing). Druhá - poslední rubrika na formuláři - je volný komentář, kde výrobce může uvést jakékoliv údaje, které považuje za důležité, jako např. jakou tradici má firma, do kterých zemí vyváží, jakou část obratu tvoří export, kolik lidí je třeba pro obsluhu nabízeného stroje, atd.

JMIA zdarma přeloží zaslané údaje do japonštiny a informaci o nabídce jednak rozešle všem svým relevantním členům elektronickou poštou a jednak uveřejní ve svém pravidelném měsíčním periodiku "Machinery World" (jen v japonštině). Toto periodikum vychází v nákladu asi 750 výtisků. Většinu obsahu tvoří stručný popis, charakteristika a fotografie nabízených strojírenských výrobků a kontaktní údaje výrobce. V každém čísle periodika je takto popsáno asi 80 různých strojů, přístrojů a strojních zařízení, které jsou nabízeny pro japonský trh. Jedna sekce periodika zvaná "Technology news" je věnována informacím o nových technologiích, zásadních inovacích a patentech nabízených ke komerčnímu využití v japonském průmyslu. Další sekce "Event News" obsahuje oznámení o relevantních pořádaných akcích, jako jsou veletrhy, výstavy, semináře apod.

Kromě údajů zaslaných prostřednictvím internetu může výrobce zaslat JMIA poštou další materiály v tištěné formě v anglickém jazyce, jako např. prospekty nebo technickou dokumentaci, kde jsou uvedeny funkce, parametry, výsledky testů apod. Je dobré, je-li přiložena zřetelná a ilustrativní fotografie výrobku. Všechny zaslané informační materiály o výrobku jsou uschovány v sekretariátu asociace a jsou k dispozici k prostudování případným japonským zájemcům.

Adresa pro zasílání materiálů poštou je:

Japan Machinery Importers' Association

Planning and Coordination Department
3-5-8 Shibakoen
Minato-ku

Tokyo 105-0011, Japan

spojení pro případné dotazy:

tel: 0081-3-5777-1261, fax: 0081-3-5777-2779, e-mail: info@jmia.or.jp

Na webové stránce JMIA je možno najít řadu dalších informací důležitých pro exportéry strojírenské techniky do Japonska. Je to např. seznam členů JMIA, seznamy japonských dovozních firem, ale také seznamy výrobců (řazené podle jednotlivých zemí), jejichž strojírenské výrobky se do Japonska již dovážely, a to včetně jmen dovozních firem.

3. Japonská Obchodní a průmyslová komora (JCCI)

JCCI provozuje na Internetu vlastní informační síť (CIN), jejíž stránky jsou jak v japonštině tak v angličtině. Vhodnou adresou pro vstup do anglické verze CIN je http://www.cin.or.jp/trade/front.htm, která otevře stránku "International Business Opportunities".
Na uvedené stránce je pozoruhodná zejména volba č. 2 " Business Guide", která po kliknutí na tlačítko "Registration" nabídne registrační formulář "Trade Inquiry Registration Form". Vyplněním a elektronickým odesláním tohoto formuláře může zahraniční firma zdarma umístit svoji obchodní nabídku do on-line bulletinu rozesílaného relevantním japonským firmám. Ve formuláři je nutné v poli "Your Products/Service" specifikovat druh nabízených výrobků nebo služeb vybráním jedné z nabízených možností, stejně tak je v poli "Main Area of Interest" nutné určit, o jaký druh obchodního vztahu má zahraniční firma zájem. Podniky, které chtějí umístit své produkty na japonský trh jistě zvolí nabízenou možnost "Export to Japan", uvedené pole však nabízí i řadu jiných možností, jmenovitě dovoz z Japonska, společné podnikání (joint venture), koupi i prodej technologií, koupi a prodej služeb, licenční výrobu, fúze a akvizice, majetkovou účast a navýšení kapitálu. V uvedených dvou polích musí být některá z nabízených možností uvedena, jinak je registrace ignorována.
Vedle vyplnění registračního formuláře může zahraniční firma vyhledávat potenciální japonské partnery také sama přímo, a to buď kliknutím na tlačítko "Search" v uvedené volbě č. 2 "Business Guide" , případně i využitím volby č. 1 "Standard Trade Index of Japan".

4. Tokijská obchodní a průmyslová asociace (Tokyo Trade and Industry Association)

Tato asociace ve spolupráci s tokijskou metropolitní správou (Tokyo Metropolitan Government) zavedla nedávno webové stránky v japonštině i v angličtině dobře využitelné zahraničními obchodními firmami. Jde o jednu ze služeb, jejichž cílem je přispívat k revitalizaci ekonomiky v celé oblasti tokijské metropole a jež jsou zaměřeny zejména na malé a střední podniky. Stránky sice obsahují informace o vývozních i dovozních firmách jen v Tokiu, je však třeba uvážit, že prostřednictvím tokijských obchodních firem se realizuje více než polovina zahraničního obchodu Japonska. Přístup je možný buď prostřednictvím bilinguální domovské stránky Tokijského obchodního centra (Tokyo Trade Centre) http://www.tokyo-trade-center.or.jp/, nebo lépe přímo na anglicky psanou stránku s informacemi o firmách v oblasti Tokia. Její URL je http://www.tmgttc.ab.psiweb.com/eng/index.html. Jedno ze tří hlavních polí této stránky nabízí vyhledání exportních a importních firem, a to mj. zadáním názvu obchodovaného výrobku. Výsledná informace obsahuje kromě základních kontaktních údajů také URL domovské stránky podniku, e-mailovou adresu, používanou banku, obchodované komodity a hlavní země, s kterými podnik obchoduje.

5. Japan Small and Medium Enterprise Corporation (JASMEC)

Obchodní partnery v kategorii malých a středních podniků je možné vyhledávat na internetových stránkách vládní organizace Japan Small and Medium Enterprise Corp. (JASMEC), jejímž cílem je podporovat malé a střední podnikání v Japonsku provozováním systému informačních služeb. Do databáze JASMEC lze nejlépe vstoupit přímo prostřednictvím http://partner.sme.ne.jp/search/search.html. Podniky lze vyhledávat buď podle klíčových slov, nebo specifikací typu podnikání, regionálního zájmu a druhu hledaného obchodního vztahu (např. dovoz, vývoz, transfer technologií, přímé investice apod.).