česky  english 

rozšířené vyhledávání

Evropská unie

Evropská unie je společenství 27 členských států, jehož charakter nemá v současném světě obdoby. Zejména díky vzájemné provázanosti v oblastech ekonomiky, průmyslu, infrastruktury, bezpečnosti či lidských práv, jsou členské země motivovány ke spolupráci a vzájemnému porozumění. To pak vede nejen k prosperitě evropského kontinentu, ale též ke zkvalitňování životních podmínek všech unijních obyvatel.

Česko se připojilo k Evropské unii 1. května 2004 spolu s dalšími 9 zeměmi střední a východní Evropy, čímž získalo jedinečnou možnost podílet se na politickém dění v EU. Díky členství v Evropské unii má Česko přístup na jednotný evropský trh a má možnost čerpat prostředky pro rozvoj ekonomiky, průmyslu nebo na ochranu přírody a kulturního dědictví. Evropská unie svým obyvatelům zjednodušuje například také cestování do ostatních členských i nečlenských zemí, které jsou součástí tzv. Schengenského prostoru. Obecně platí, že Česko ze svého členství v Evropské unii profituje, a to nejenom ekonomicky, ale i politicky a společensky. Členství v EU totiž znamená naše pevné ukotvení v západních demokratických strukturách, které jsou zárukou stability a partnerství s ostatními státy.

Pokud si chcete připomenout, na jakých historických a společenských základech Evropská unie stojí, níže máte k dispozici články o jejích začátcích a následném vývoji. Pro získání vícero informací ohledně detailnější historie či principech EU můžete navštívit také oficiální portál Evropské unie, konkrétně stránky Generálního ředitelství pro komunikaci:

Hlavní principy, členské státy, historie | Evropská unie (europa.eu).

Hlavní instituce EU: Evropská rada

thumb

V tomto přehledovém článku naleznete základní informace o Evropské radě společně s odkazy na její webové stránky. více ►

Hlavní instituce EU: Rada EU

thumb

V tomto přehledovém článku naleznete základní informace o Radě EU společně s odkazy na její webové stránky. více ►

Hlavní instituce EU: Evropská komise

thumb

V tomto přehledovém článku naleznete základní informace o Evropské komisi společně s odkazy na její webové stránky. více ►

Hlavní instituce EU: Evropský parlament

V tomto přehledovém článku naleznete základní informace o Evropském parlamentu společně s odkazy na jeho webové stránky. více ►

Současnost: Pandemie, ruský útok na Ukrajinu a druhé české předsednictví

thumb

Pandemie covid-19, která se naplno rozběhla na jaře 2020 ze dne na den narušila fungování nejen jednotlivých členských států, ale i evropských institucí. Jednání unijních představitelů se přenesla do online prostoru. Svobodu pohybu, jeden ze… více ►

EU od roku 2000 do 2015: Přijetí eura, Lisabonská smlouva a brexit

x27_vlajek_anotace

V roce 2002 nahradilo euro jako společná měna národní měny ve většině členských zemí. Měnovou politiku od té doby v eurozóně řídí Evropská centrální banka. K přijetí eura se později zavázaly i další členské státy, včetně České republiky. Česká… více ►

Evropská unie po Maastrichtu (1990–1999)

euro_currency_anotace

Stržení Berlínské zdi a opětovné sjednocení Německa v roce 1990 představovalo v očích západoevropské veřejnosti symbol pádu komunismu. Dva roky na to unie udělala zásadní krok ve svém vývoji schválením Smlouvy o Evropské unii v Maastrichtu… více ►

První Předchozí
1 2
Další Poslední