česky  english 

rozšířené vyhledávání

Pomoc v nouzi

Velvyslanectví ČR v Pretorii poskytuje 24 hodin denně, ve dnech volna i o svátcích, stálou konzulární pohotovost pro případ, že se občané ČR ocitnou na území JAR či jiné přiakreditované země v nouzi (např. ztráta/odcizení cestovního dokladu, závažná hospitalizace, zadržení, apod.) Telefonní číslo linky konzulární pohotovosti je +27 82 416 0016.

pomoc_v_nouzi

pomoc_v_nouzi

Co pro Vás můžeme udělat:

 • můžeme Vám pomoci vyhledat lékařskou pomoc
 • můžeme pomoci najít tlumočníka
 • kontaktovat či zprostředkovat kontakt na Vaše příbuzné či známé
 • poskytnout kontakt na právního zástupce 

Co pro Vás nemůžeme udělat:

 • nemůžeme poskytnout právní poradenství
 • zajišťovat důkazy a vyšetřovat trestné činy
 • ovlivňovat soudní proces či postup místních správních orgánů
 • poskytovat finanční pomoc na soudní řízení

 

V případě ztráty nebo odcizení cestovního dokladu

Pokud dojde ke ztrátě či odcizení vašeho cestovního dokladu (pasu) během pobytu v zahraničí, vystaví Vám velvyslanectví České republiky náhradní cestovní doklad, tzv. cestovní průkaz sloužící k jednosměrné cestě zpět do ČR.

Pro vystavení průkazu je z Vaší strany nutné učinit následující kroky:

 1. kontaktujte nejbližší policii a odcizení/ztrátu nahlaste,
 2. vyplňte formulář Oznámení o ztrátě cestovního dokladu (DOCX, 14 KB) ,
 3. kontaktujte velvyslanectví ČR v Pretorii, popiště situaci a zašlete oznámení o ztrátě/zcizení cestovního dokladu,
 4. pokud máte platný doklad totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz) nebo jeho kopii, vezměte ho s sebou,
 5. pokud platný doklad totožnosti nemáte, ověříme Vaší totožnost v systému CzechPoint,
 6. přineste 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm,
 7. po sjednání termínu se osobně dostavte na velvyslanectví.

Cestovní průkaz je určen k jednosměrné cestě zpět do ČR a jeho platnost je omezena na maximálně 6 měsíců. Vystavení cestovního průkazu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 400 Kč (hrazeno bezhotovostně platební kartou). Správnímu poplatku nepodléhá vystavení cestovního průkazu z důvodu okradení (čili případy, kdy ke ztrátě nedošlo vlastním zaviněním, je však třeba doložit policejní zprávu).

Upozorňujeme, že po vystavení cestovního průkazu naším zastupitelským úřadem je zpravidla nutné pro bezproblémový odlet oznámit změnu cestovního dokladu místním imigračním orgánům - pro bližší informace kontaktujte imigrační orgány státu, kde ke ztrátě došlo, příp. ze kterého budete ze země odlétat.

V případě ztráty cestovního dokladu v zemích přiakreditace Vám ve spolupráci s naším velvyslanectvím vystaví cestovní průkaz příslušný honorární konzulát ČR.  V zemích, kde ČR není rezidentně zastoupena, se může český občan obrátit na jakýkoli zastupitelský úřad členské země EU.

 

V případě ztráty nebo odcizení finančních prostředků

S ohledem na četnost poboček na území ČR i v cizině a rychlost převodu finančních prostředků do ciziny je jedním z nejlepších řešení pro občany, kteří se během pobytu v cizině ocitnou bez finančních prostředků, využití služeb společnosti Western Union. Finance takto zaslané lze mít k dispozici v řádu desítek minut. Výhodou je i neomezená výše zasílané částky. Na stránkách www.moneytransfer.cz je uveden seznam poboček s pracovní dobou na území ČR, pro více informací můžete využít telefonické kontakty +420 800 221 100 či +420 224 222 954.

Síť poboček Western Union ve světě, jejich adresy a provozní dobu lze nalézt na www.westernunion.com.

Zastupitelský úřad České republiky v Pretorii může občanovi, který se ne vlastním přičiněním ocitl v cizině bez finančních prostředků, poskytnout pomoc prostřednictvím tzv. doplňkového prodeje valut, v rámci něhož vyplacení částky v cizí měně předchází potvrzené zaslání odpovídající sumy v Kč na účet Ministerstva zahraničních věcí ČR příbuznými či přáteli občana žádajícího o pomoc. V tomto případě je výše částky omezena pouze na sumu nutnou k zabezpečení dopravy občana do ČR a není možno ji použít např. na prodloužení pobytu v zahraničí.

Konzulární ochrana občanů EU

vlajka_evropske_unie

Každý občan Evropské unie má na území třetí země, ve které členský stát, jehož je státním příslušníkem, nemá své zastoupení, právo na ochranu diplomatickými nebo konzulárními orgány kteréhokoliv členského státu za stejných podmínek jako státní… více ►