česky  english 

rozšířené vyhledávání

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál (Czech POINT) poskytuje pro veřejnost výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů, umožňuje podání vůči státní správě, přijímá žádosti o založení a správu datové schránky, provádí konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak.

Czech POINT

Czech POINT

Aplikace Czech POINT poskytuje pro veřejnost např. následující služby:

  • - výpisy z informačních systémů veřejné správy či základních registrů (výpis z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí, z obchodního/živnostenského rejstříku),
  • - podání vůči státní správě,
  • - konverze dokumentů v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru a naopak,
  • - založení a správa datové schránky.

Seznam všech poskytovaných služeb a bližší informace o kontaktních místech veřejné správy lze nalézt na webové stránce veřejné správy Czech POINT.


Zastupitelský úřad České republiky v Pretorii je kontaktním místem veřejné správy CzechPOINT. V případě, že potřebujete podat žádost o některý výše uvedený výpis, je třeba si za tím účelem předem sjednat schůzku prostřednictvím emailové adresy consulate_pretoria@mzv.cz. Je třeba vždy předložit platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz).


Výše poplatků za úkony provedené v aplikaci Czech POINT je stanovena v Sazebníku konzulárních poplatků. Pro informaci níže uvádíme výši konzulárních poplatků v CZK tak, jak je uvedena v příloze zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

položka sazebníku

výše
poplatku

úkon

151 e) a f)

100 Kč

provedení autorizované konverze na žádost a to dle počtu stran konvertovaného dokumentu

155 b)

300 Kč za první stránku

150 Kč za každou další i započatou stránku

 

- vydání ověřeného výstupu (výpisu) z informačního systému veřejné správy s výjimkou ověřeného výpisu z rejstříku trestů

- vydání výpisů ze základních registrů

- vydání výpisu z katastru nemovitostí

- žádost o zprostředkovanou identifikaci a to dle počtu stran veřejné listiny, přílohy veřejné listiny se do počtu stran nezapočítají

155 c)

150 Kč

přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona, navíc se vybere i správní poplatek dle povahy podání (položka 24)

162 b)

200 Kč

vydání ověřeného výpisu z rejstříku trestů

Poplatku nepodléhají:

  • - agendy Informačního systému datových schránek,
  • - podání žádosti o poskytnutí údajů z registru obyvatel jiné osobě.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou primárně určeny pro použití na území České republiky, kromě výstupů s vícejazyčnou přílohou pro země EU. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné o listinu požádat jinak, než prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT. Pro více informací kontaktujte naše velvyslanectví mailem.

Výpis z rejstříku trestů

Rejstřík trestů vede evidence fyzických osob pravomocně odsouzených soudy a rovněž na žádost vydává výpis z evidence Rejstříku trestů fyzických osob. více ►