česky  english 

rozšířené vyhledávání

Konzulární a vízové informace

KONZULÁRNÍ A VÍZOVÝ ÚSEK VELVYSLANECTVÍ ČR V PRETORII
 

Kontaktní informace:

Adresa:                                     936 Pretorius Street, Arcadia, 0083 Pretoria

Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí - čtvrtek: 9.00 - 12:00 

(zavřeno během českých a některých jihoafrických státních svátků)

Telefon:

+27 12 431 2380 (pondělí - čtvrtek: 13.00 - 16.00)

Konzulární pohotovost:

+27 82 416 00 16 

Linka je určena pouze pro občany ČR v nouzi (hospitalizace, okradení apod.) a je provozu pouze mimo úřední hodiny. 

E-mail:

pretoria.consulate@mzv.gov.cz (konzulární úsek)

pretoria.visa@mzv.gov.cz (vízový úsek - pobytová oprávnění pro cizince)

 

Konzulární a vízová působnost:
 • Angolská republika
 • Botswanská republika
 • Jihoafrická republika
 • Lesothská království
 • Madagaskarská republika
 • Mauricijská republika
 • Mosambická republika
 • Namibijská republika
 • Svazijské království
 •  

KONZULÁRNÍ ÚSEK zajišťuje mj. poskytování služeb v rámci agendy matriční, státoobčanské, pasové, CzechPoint a ověřovacích úkonů.

 • Konzulární dny v Kapském městě
  Konzulární oddělení velvyslanectví ČR v Pretorii pravidelně zajišťuje výkon výše uvedených agend také při konzulárních dnech v Kapském městě. Pro zjištění termínu příších konzulárních dnů sledujte úvodní webovou stránku našeho zastupitelského úřadu, příp. nám zašlete email na adresu pretoria.consulate@mzv.gov.cz s vyjádřením Vašeho zájmu učinit podání v rámci konzulárního dne. Po stanovení termínu Vás budeme kontaktovat.
   
 • Honorární konzuláty ČR
  Kromě asistence v případech nouze vykonávají některé z uvedených konzulárních služeb pro české občany také honorární konzuláty ČR v zemích přiakreditace:
  • ověřování podpisů osob
   (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda),
  • ověřování správnosti opisů či kopií listin pro použití při jednání v ČR
   (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda),
  • ověřování správnosti dodaného překladu
   (pouze Gaborone, Port Louis, Maputo a Luanda),
  • vystavení cestovního průkazu pro návrat do ČR (při ztrátě či zcizení cestovního pasu ČR),
  • předávání nově vydaných cestovních pasů ČR (žádost o vydání nového biometrického pasu ČR je nutné podat osobně na zastupitelském úřadu v Pretorii).
    

VÍZOVÝ ÚSEK zajišťuje výkon agendy v oblasti krátkodobých a dlouhodobých víz a pobytových oprávnění pro cizince mířících do České republiky.


Způsob objednávání:

Pro veškeré konzulární a ověřovací činnosti je zapotřebí dojednat si předem schůzku prostřednictvím e-mailové adresy pretoria.consulate@mzv.gov.cz.

Pro podání žádosti o dlouhodobé vízum či pobytové oprávnění se schůzky sjednávají prostřednictvím e-mailové adresy pretoria.visa@mzv.gov.cz.

Podání žádosti o schengenské krátkodobé vízum je možné v JAR výhradně přes vízová centra VFS Global v Pretorii, Johannesburgu, Kapském městě či Durbanu, v Botswaně pak ve vízovém centrum BLS International v Gaborone. Možnost podání žádosti na velvyslanectví je zachována pro rodinné příslušníky občanů EU/ČR, držitele diplomatických a služebních pasů, oficiální delegace nebo osoby cestující urgentně z humanitárních důvodů. 
Pro další informace prosím konzultujte: www.vfsglobal.com/CzechRepublic/SouthAfrica, or www.blsczechvisa.com.
 

Konzulární správní poplatky:

Výše konzulárních poplatků je stanovena zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. Konzulární poplatky mohou být zastupitelském úřadu ČR v Pretorii hrazeny elektronickou platební kartou či v hotovosti. Poplatky placené elektronickou platební kartou jsou vyměřovány a vybírány v CZK, příp. EUR (žádosti o schengenské vízum), hotovostní platby jsou hrazeny v místní měně. Platby se přepočítají na měnu držitele platební karty dle podmínek a případných poplatků banky, která kartu vydala.
 

Úřední jazyky:

Úředními jazyky, kterými lze komunikovat na zastupitelském úřadu ČR v Pretorii, jsou čeština a angličtina. V případě, že žadatel ani jedním z daných jazyků nehovoří, je v rámci agendy dlouhodobých pobytů a víz povinností žadatele zajistit si na vlastní náklady tlumočníka.

Konzulární dny v Kapském Městě 27. - 28. 6. 2024

razitko

Příští konzulární dny se v Kapském Městě uskuteční ve čtvrtek 27. 6. v pátek 28. 6. 2024 na adrese Visegrádského domu (bývalého Generálního konzulátu ČR), Fleetwood Avenue 2, Claremont. více ►