česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Pretorii jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb., se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

Ratsiripe Sekgwa Esmond, nar. 4. 8. 1988

Vyvěšeno dne: 31. 1. 2024

Svěšeno dne: 22. 2. 2024

 

Tshireletso Thapeli, nar. 20. 5. 2002

Vyvěšeno dne: 31. 1. 2024

Svěšeno dne: 22. 2. 2024