français  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Velvyslanectví České republiky ve Francii
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Jedinečné příležitosti spolupráce pro české firmy v kraji Auvergne-Rhône-Alpes

Francouzské regiony jsou vzhledem ke své velikosti, počtu obyvatel či ekonomickému významu zajímavým potenciálním partnerem pro české firmy a investory. Region Auvergne‑Rhône‑Alpes, který se rozprostírá od úpatí Alp až k levandulovým polím v údolí řeky Drôme, je atraktivní nejen díky svým přírodním krásám a kulturnímu bohatství, ale s počtem obyvatel přes 8 milionů, druhým nejvyšším HDP na obyvatele ve Francii a bohatým ekosystémem průmyslových a vědeckých subjektů představuje pro Českou republiku a její firmy perspektivního obchodního partnera.  

Auvergne‑Rhône‑Alpes je důležitou křižovatkou a dopravním uzlem s významnou strategickou polohou. Nachází se zde tři mezinárodní letiště - v Lyonu, v Grenoblu a v Chambéry - a železniční síť je jednou z nejhustějších ve Francii.

Cestovní ruch je v tomto regionu významnou součástí ekonomiky a představuje téměř 9 % regionálního HDP, což z něj činí druhý nejvýznamnější turistický region Francie po regionu Île-de-France okolo Paříže. Auvergne‑Rhône‑Alpes je považován za gastronomický ráj s významným zastoupením zemědělského a potravinářského průmyslu - nejznámější francouzské sýry s označením AOC či věhlasná vína z Beaujolais, Côtes du Rhône a Savoie pocházejí právě odsud.

Region Auvergne‑Rhône‑Alpes je ale především nejdůležitějším francouzským průmyslovým regionem. Je nejvýznamnějším regionem z hlediska výroby dekarbonizované energie, jaderné a vodní. Čtyři jaderné elektrárny v tomto regionu se podílejí z více než jedné pětiny na celkové výrobě elektřiny z jádra ve Francii. Nacházejí se zde strategická rozhodovací centra velkých aktérů, jako jsou EdF a Framatome, a také největší evropský jaderný komplex Tricastin - což jej staví do centra zájmu pro budoucí projekty v civilním jaderném odvětví.

Rozsáhlý plán na obnovu civilní jaderné energetiky iniciovaný prezidentem Emmanuelem Macronem počítá s výstavbou 6 – 14 nových reaktorů do roku 2050 a vláda nedávno rozhodla o umístění dvou z nich v lokalitě Bugey v departementu Ain severovýchodně od Lyonu, s plánovaným uvedením do provozu v roce 2042. Jaderná energetika je jedním z odvětví, které nabízí možnosti spolupráce s mezinárodními, a tedy i českými, firmami v nejrůznějších oblastech, od výstavby či údržby, přes dodávky zařízení a techniky pro provoz elektráren. V regionu se rovněž nachází řada technologických center a institucí zaměřených na jaderný výzkum. Potřeba navýšení počtu pracovníků ve francouzském jaderném odvětví o 25 % v horizontu příštích 10 let představuje také zajímavou příležitost pro odborníky z Česka.

Vzhledem k industriálnímu charakteru regionu je jednou z hlavních snah jeho představitelů docílit pomocí investic do inovací udržitelné transformace tradičních průmyslových odvětví, jako je energetika, automobilový průmysl, letectví, ale zároveň také podpořit rozvoj oborů s vysokým potenciálem do budoucna – nízkouhlíkový vodík či obnovitelné zdroje energie. „Zelená“ energetika a dekarbonizace jsou prioritami regionu a nalezneme zde bohatý ekosystém propojující vědecké i průmyslové subjekty.  

Auvergne‑Rhône‑Alpes se pyšní silným potenciálem pokud jde o oblast vědy, výzkumu a inovací a umísťuje se na předních příčkách „Regional Innovation Scoreboard“, který hodnotí, jak si jednotlivé evropské regiony vedou z hlediska inovací. Hlavními oblastmi výzkumu v regionu Auvergne‑Rhône‑Alpes jsou zdravotnictví, biotechnologie, životní prostředí a agronomie, nanotechnologie, energetika a chemie. V Grenoblu se nachází jedno ze čtyř národních mezioborových výzkumných center pro umělou inteligenci. Region čítá na 600 veřejných laboratoří, působí zde na 19 000 výzkumníků a pochází odsud 19 % francouzských patentů. Investicemi do výzkumu a vývoje posiluje region svoji pozici na světovém trhu a zvyšuje svou konkurenceschopnost.  Proto je i spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a inovací dalším perspektivním sektorem pro české vědce, výzkumníky či startupy. 

Protože struktura průmyslu rhône-alpského regionu a České republiky vykazuje řadu podobností, českým firmám se zde otevírají široké možnosti spolupráce, zejména v oblasti strojírenství, plastů, automobilových součástek, elektroniky a elektrotechniky, technologií a služeb v oblasti životního prostředí a v neposlední řadě i v zemědělství a vinařství. Zajímavou možností pro české firmy, jak se na francouzském trhu zviditelnit, je účast na sektorových veletrzích v Lyonu, zejména na veletrhu environmentálních technologií, „zeleného“ průmyslu a odpadového hospodářství POLLUTEC nebo na strojírenském veletrhu Global Industrie, které se konají každý rok střídavě v Paříži a v Lyonu.

Díky výše zmiňovaným přednostem, bohatému ekosystému malých podniků a velkých skupin, veřejných i soukromých výzkumných center a síti kvalitních vysokých škol představuje tento dynamický region pro tuzemské firmy zajímavé příležitosti. O zájmu navázat a posilovat spolupráci s českými firmami a školami svědčí i fakt, že se region Auvergne‑Rhône‑Alpes i místní firmy pravidelně účastní Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v rámci francouzského pavilonu.

Region AURA

Region AURA