français  česky 

rozšířené vyhledávání

Matrika

Matriční událostí se rozumí narození, uzavření sňatku a úmrtí. Matriční události, ke kterým došlo v cizině, se zapisují do zvláštní matriky v Brně. Zvláštní matrika v Brně následně vystaví český matriční doklad (rodný list, oddací list či úmrtní list).


Matriční doklad vydaný zvláštní matrikou v Brně potřebují občané ČR k jednání s českými úřady. O český pas tedy například není možné požádat, pokud má žadatel jen francouzský rodný list.

 

Jak požádat o duplikát českého matričního dokladu

Jak provést zápis narození

Uzavírání sňatku ve Francii

Uzavírání registrovaného partnerství ve Francii

Úmrtí v cizině

Mezinárodně právní ochrana dětí

 

 

Na Portálu veřejné správy ČR lze v sekci Matriky nalézt články obsahují základní informace z následujících oblastí:

  • Ženská příjmení
  • Prohlášení o volbě druhého jména
  • Změna jména a příjmení
  • Příjmení po rozvodu manželství
  • Uzavření registrovaného partnerství

 

Obdobné informace jsou dostupné též na webové stránce Ministerstva vnitra v sekci Občan na úřadě.

 

Upozorňujeme na skutečnost, že Francie zavedla začátkem roku souhlas zákonného zástupce s vycestováním dítěte do zahraničí bez jeho doprovodu.