česky  english 

rozšířené vyhledávání

Ottawská úmluva

Úmluva o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení (Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, so called Ottawa Convention) byla otevřena k podpisu v Ottawě v prosinci 1997. Tento důležitý instrument mezinárodního humanitárního práva vstoupil v platnost 1. března 1999. Jeho dosavadní úspěšnost dokládá pokles počtu obětí min, minimalizace objemu výroby min a obchodu s nimi, pokračující likvidace jejich zásob a rostoucí počet členů úmluvy. Česká republika Úmluvu ratifikovala 26. října 1999.