česky  english 

rozšířené vyhledávání

Honorární konzulové ČR v UK

Ve Spojeném království působí dlouhodobě dva honorární konzulové ČR. V konzulárním obvodu Severní Irsko působí HK Milan Mládek, vedoucí HK Bellfast. Pan Milan Mládek ukončil svojí činnost k 28. 2. 2021.
Dne 14.7.2016 byl otevřen nový HK Gibraltar pod vedením HK Stanislava Čecha.
Oba honorární konzulové (dále HK) v UK vykonávají svou činnost dobrovolně bez nároku na honorář, na své náklady a ve svém volném čase (nejsou tedy nikým za svou činnost placeni).  Všichni rovněž hovoří česky, což je v podmínkách UK nezbytnou podmínkou pro řádný výkon jeho činnosti.

Mezi obecné funkce českých HK patří:

1.     Vystavování cestovních průkazů (tzv. náhradních cestovních dokladů) českým občanům.

         Pozn.: O cestovní pas lze v UK požádat pouze na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru a na Velvyslanectví ČR v Londýně.

2.     Ověřování:

  • pravosti podpisů,
  • správnosti opisů (fotokopií) listin,
  • správnosti překladů.

3.     Pomoc českým fyzickým i právnickým osobám při řešení jejich potíží, zejména:

  • poskytuje informace sloužící k základní orientaci o svém konzulárním obvodu, jako např. informace o zákonech, předpisech a místních zvyklostech,
  • poskytuje pomoc českým občanům přechodně se zdržujícím nebo trvale žijícím v konzulárním obvodu, kteří se ocitli v tísni, zejména v případech onemocnění, nehody a ztráty cestovních dokladů či finančních prostředků,
  • v součinnosti s Generálním konzulátem ČR v Manchesteru a Velvyslanectvím ČR v Londýně zajišťuje převoz ostatků zemřelých českých občanů, příp. jejich pohřbení v konzulárním obvodu.

 

Pozn.: Žádosti o nové cestovní pasy, zápis matričních událostí či žádosti související se státoobčanskou agendou (např. žádosti o Osvědčení o státním občanství ČR) je možno podat pouze na Generálním konzulátu ČR v Manchesteru a Velvyslanectví ČR v Londýně.


Honorární konzulát Edinburgh

Adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic, 14 Eskside West, Musselburgh, EH21 6PL Edinburgh

Telefon +44 (0) 773 296 1720
Fax

-

E-mail edinburgh@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Veronika Macleod
Funkce honorární konzul
Konzulární působnost

konzulární obvod: Skotsko

Časový posun -1 hod
Provozní hodiny úřadu čtvrtek 10.00 - 12.00 hod  (na základě předem smluvené schůzky)
 

Honorární konzulát Peterborough

Adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic in Peterborough, Compas Orion, 19 Fitzwilliam St. Peterborough, PE1 2RU

Telefon

+44 7518 944821

Fax

 

E-mail

peterborough@honorary.mzv.cz

Vedoucí úřadu

Petr TORÁK

Funkce

honorární konzul

Konzulární působnost

konzulární obvod: Lincolnshire, Nottingham, Nottinghamshire, South Yorkshire, Derbyshire, Derby, West Midlands, Warwickshire, Leicestershire, Leicester, Rutland, Northamptonshire, Peterborough, Cambirdgeshire, Norfolk, Suffolk and Bedford.

Časový posun oproti ČR

 -1 hod

Provozní hodiny úřadu

Středa 09:00 - 13:00 

Pátek: 13:00 - 17:00 hod

Na základě předem smluvené schůzky


Honorární konzulát Gibraltar

Adresa: Honorary Consulate of the Czech Republic, Bland Group International, Cloister Building, Irish Town, Gibraltar, GX11 1AA

Telefon +350 5401 6747
Fax

+350 2007 6189

E-mail gibraltar@honorary.mzv.cz
Vedoucí úřadu Stanislav ČECH
Funkce honorární konzul
Konzulární působnost

konzulární obvod: Gibraltar

Časový posun 0 hod
Provozní hodiny úřadu Úterý, čtvrtek: 12:00 - 13:00 hod.  (na základě předem smluvené schůzky)