česky  english 

rozšířené vyhledávání

Seznam překladatelů a tlumočníků

Seznam překladatelů a tlumočníků z jazyka českého do jazyka anglického a z jazyka anglického do jazyka českého působících ve Spojeném království.

Generální konzulát ČR v Manchesteru překlady anglických dokumentů do českého jazyka (případně obráceně) nezhotovuje, pouze ověřuje případnou správnost překladu k tomu určenými překladateli s náležitou kvalifikací.

Nejsou tedy přijímány překlady vyhotovené samotným žadatelem. Překlad musí být vždy vypracován odborným překladatelem, a to buď registrovaným ve Velké Británii nebo v ČR.

Překlad s českým razítkem lze obstarat i ve Velké Británii - viz seznam překladatelů v příloze.

Tento seznam byl zhotoven za účelem poskytnutí kontaktů na uvedené překladatele a tlumočníky. Informace o dosažené praxi, kvalifikacích, členství v různých institucích a nabízených službách byly poskytnuty uvedenými překladateli a tlumočníky, Generální konzulát  ČR v Manchesteru neručí za pravdivost těchto informací ani za kvalitu provedených služeb.

V případě níže zvýrazněných překladatelů se jedná o úřední, soudem jmenované překladatele, jejichž překlady není nutno dále přeověřovat. Překlady britských matričních dokladů vyhotovené certifikovanými (tedy nikoliv soudem jmenovanými) překladateli nejsou pro podání žádosti o zápis matriční skutečnosti dostačující, nicméně je možné takovéto překlady během schůzky ze strany zastupitelského úřadu za poplatek přeověřit.

Seznam překladatelů a tlumočníků není konečný a bude průběžně aktualizován.

přílohy

Seznam překladatelů a tlumočníků_2023 690 KB PDF (Acrobat dokument) 23.11.2023