česky  english 

rozšířené vyhledávání

Formuláře ke stažení

Pokud se Vám formuláře nepodaří zobrazit ve Vašem internetovém prohlížeči (problémy se vyskytly u žadatelů používajících např. prohlížeč Chrome), zkuste použít prohlížeč jiný. Případně formuláře nejdříve stáhněte a následně s nimi pracujte.

1.a) Osobní údaje

1.b) Osobní údaje - rodič

1.c) Osobní údaje - ENG

2. Oznámení o ztrátě cestovního dokladu

3. a) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR

3. b) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - zemřelá osoba

3. c) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - dítě

3. d) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - dítě - ENG

3. e) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - dsopělá os.

3. f) Žádost o zjištění st. občanství a o vydání osvědčení o st. občanství ČR - ENG

4. a) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let

4. b) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - osoby nad 15 let - ENG

4. c) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let

4. d) Dotazník a prohlášení ke zjištění státního občanství - děti do 15 let - ENG

5. a) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - osoby nad 15 let

5. b) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - osoby nad 15 let - ENG

5. c) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - děti do 15 let

5. d) Prohlášení o nepozbytí státního občanství - rodič

6. a) Žádost o zápis narození

6. b) Žádost o zápis narození - ENG

7. a) Žádost o zápis uzavření manželství

7. b)  Žádost o zápis uzavření manželství - ENG

8. Zápis o uzavření registrovaného partnerství

9. Zápis o úmrtí

10.a) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec uveden v RL)

10.b) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství státního občana ČR (otec neuveden v RL)

10.c) Souhlasné prohlášení rodičů o určení otcovství k nenarozenému dítěti

11. Žádost o zjištění/přidělení rodného čísla

12.a) Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (rodný, oddací, úmrtní list)

12.b) Dotazník k žádosti o zaslání matričního dokladu z ČR (rodný, oddací, úmrtní list) - ENG

13. Žádost o výpis z rejstříku trestů

14.a) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru první zápis do ZM manželství

14.b) Žádost o zápis příjmení do knihy manželství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM manželství

15.a) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru první zápis do ZM registrovaného partnerství

15.b) Žádost o zápis příjmení do knihy registrovaného partnerství v mužském tvaru dodatečný záznam do ZM registrovaného partnerství

16. Prohlášení manželů, že se dohodli na společném příjmení jednoho z nich

17.a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru ZLETILÁ svobodná osoba první zápis do ZM narození

17.b) Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru zletilá svobodná osoba dodatečný záznam do ZM narození

18.a) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru při narození DÍTĚTE - první zápis do ZM

18.b) Žádost o zápis příjmení do knihy narození v mužském tvaru nezletilé DÍTĚ - dodatečný záznam do ZM narození

19. Žádost o změnu jména nebo příjmení (zletilí)

20. Žádost o změnu jména nebo příjmení (nezletilí)

21. Žádost o prevalidaci dat

22.a) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dospělý

22.b) Žádost o užívání příjmení v souladu s pravidly české mluvnice - dítě

23.a) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dospělý

23.b) Prohlášení o užívání jména, popř. jmen nebo příjmení v podobě, kterou umožňuje užívat právo a tradice jiného členského státu EU - dítě

24. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40

25. Prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky podle § 40 odst. 4 nebo odst. 5 (s dítětem nebo zákonným zástupcem)

26.a) Prohlášení dle § 31 - bývalí občané ČR

26.b) Prohlášení dítěte dle § 31 - bývalí občané ČR

27. Prohlášení dle § 32 - českoslovenští občané bez určení republikového občanství

28. Prohlášení dle § 33 - jeden z rodičů českým občanem

29. Prohlášení dle § 34 - týká se osob, kterým byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky

30. Prohlášení o nabytí státního občanství České republiky podle § 18a, § 18b a 18c zákona č. 40/1993 Sb

31. Žádost o vystavení vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

32. Prohlášení o ukončení trvalého pobytu na území České republiky

33. Prohlášení o rodičích

34.a) Občanství - žadatel

34.b) Občanství - rodiče žadatele

34.c) Občanství - prarodiče žadatele

35. Prokázání totožnosti

36.a) Žádost o vydáni cestovního průkazu

36.b) Žádost o provedení změn v cestovním průkazu

37. Záznam o potvrzení totožnosti

přílohy

F_01_Osobni_udaje 623 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

191877_14922_Oznameni_o_ztrate_cestovniho_dokladu 385 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1163424_1114411_Zadost_o_OSVC_par_42___04_2014 216 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163481_1114492_Zadost_o_OSVC_par_42___zemrela_osoba___0... 215 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163467_1114458_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 471 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163469_1114460_Dotaznik_a_prohlaseni_k_zadosti_o_OSVC__... 297 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

1163438_1114443_Prohlaseni_par_42_osoby_nad_15_let___04_... 191 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1220690_1170040_Prohlaseni_o_nepozbyti_statniho_obcanstv... 289 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2020

zapis narozeni v.04.10.2019 462 KB PDF (Acrobat dokument) 23.5.2024

M_07_Zapis_MANZELSTVI 399 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_08_Zapis_REG_PARTNERSTVI 271 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_09_Zapis_UMRTI 259 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_10a_Zapis_OTCOVSTVI_otec_je 326 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_10b_Zapis_OTCOVSTVI_otec_neni 327 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

M_10c_Zapis_OTCOVSTVI_nenaroz_dite 334 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

191903_14922_Zadost_o_zjisteni_prideleni_rodneho_cisla 27 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1200008_1146382_F12___Priloha_9_Dotaznik_k_matricnimu_do... 173 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

Zadost_o_vypis_z_rejstriku_trestu_2015 233 KB PDF (Acrobat dokument) 31.10.2019

1199996_1146365_F14A___Priloha_5A_Zapis_prijmeni_v__muzs... 28 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1199998_1146366_F14B___Priloha_5B_Zapis_prijmeni_v__muzs... 27 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1200002_1146370_F15A___Priloha_6A_Zapis_prijmeni_v_muzsk... 27 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1200004_1146371_F15B___Priloha_6B_Zapis_prijmeni_v_muzsk... 27 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1201006_1147137_F16___Priloha_12_Spolecne_prijmeni 128 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1199341_1145513_F17___Priloha_3B_Zapis_prijmeni_v_muzske... 28 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1199345_1145518_F17_B___Priloha_3D_Zapis_prijmeni_v_muzs... 28 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1199339_1145511_F18___Priloha_3A_Zapis_prijmeni_v_muzske... 30 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

1199343_1145515_F18_B____Priloha_3C_Zapis_prijmeni_v_muz... 30 KB DOC (Word dokument) 5.8.2021

191915_14922_Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni_zletili 33 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

191913_14922_Zadost_o_zmenu_jmena_nebo_prijmeni_nezletil... 33 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

191947_14922_Prevalidace_dat 32 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1201016_1147145_F22A___Priloha_11A_Ceska_gramatika 124 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1201018_1147146_F22B___Priloha_11B__Ceska_gramatika 126 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1201020_1147152_F23A___Priloha_13A_Prijmeni_v_EU 126 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1201022_1147153_F23B___Priloha_13B_Prijmeni_v_EU 129 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163498_1114498_Prohlaseni_par_40___04_2014 191 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163531_1114508_Prohlaseni_par_40_dite___04_2014 202 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163552_1114547_Prohlaseni_par_31___04_2014 195 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163554_1114555_Prohlaseni_par_31___dite___04_2014 196 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163556_1114556_Prohlaseni_par_32___04_2014 275 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163558_1114557_Prohlaseni_par_33___04_2014 193 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1163560_1114558_Prohlaseni_par_34___04_2014 195 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

Prohlaseni_podle_par_18 1 MB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1239236_1186646_Formular_vysvedceni_manzelstvi 118 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

1248749_1194496_ukonceni_trvaleho_bydliste 115 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

PROHLASENI_O_RODICICH 146 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

Citizenship_Form_A 436 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

Citizenship_Form__B 347 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

Citizenship_Form_C 335 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

PROTOKOL_K_PROKAZANI_TOTOZNOSTI___CZ 219 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2019

žádost o vydání cestovního průkazu 97 KB PDF (Acrobat dokument) 19.2.2020

žádost o provedení změn v cestovním průkazu 2 MB PDF (Acrobat dokument) 5.6.2019

OSOBNÍ ÚDAJE_dítě 627 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2020

Zadost o OSVC - dite 329 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2020

Zadost o OSVC - dospely 324 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2020

Prohlaseni - rodic 290 KB PDF (Acrobat dokument) 28.2.2020

Záznam o potvrzení totožnosti 103 KB PDF (Acrobat dokument) 20.6.2024

osobni_udaje_ENG 630 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

OSV_ZADOST_DITE_ENG 364 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

OSV_ZADOST_DOSPELY_ENG 324 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

OSV_DOTAZNIK_DOSPELY_ENG 481 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

OSV_DOTAZNIK_DITE_ENG 305 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

PROHLASENI_DOSPELY_ENG 290 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

ZAPIS_NAROZENI_ENG 295 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

ZAPIS_MANZELSTVI_ENG 468 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

dotaznik_k_zaslani_matricniho_dokladu_ENG 269 KB PDF (Acrobat dokument) 28.4.2021

1199996_1146365_F14A___Priloha_5A_Zapis_prijmeni_v__muzs... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1199998_1146366_F14B___Priloha_5B_Zapis_prijmeni_v__muzs... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1200002_1146370_F15A___Priloha_6A_Zapis_prijmeni_v_muzsk... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1200004_1146371_F15B___Priloha_6B_Zapis_prijmeni_v_muzsk... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1199341_1145513_F17___Priloha_3B_Zapis_prijmeni_v_muzske... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1199345_1145518_F17_B___Priloha_3D_Zapis_prijmeni_v_muzs... 188 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1199339_1145511_F18___Priloha_3A_Zapis_prijmeni_v_muzske... 189 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

1199343_1145515_F18_B____Priloha_3C_Zapis_prijmeni_v_muz... 190 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

nový zápis manželství CZ i ENG 295 KB PDF (Acrobat dokument) 4.5.2023