česky  english 

rozšířené vyhledávání

Cestovní pasy

NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE K PODÁNÍ ŽÁDOSTI O CESTOVNÍ PAS ČR SE VZTAHUJÍ NA OSOBY S ČESKÝM STÁTNÍM OBČANSTVÍM, KTERÉ JSOU REGISTROVANÉ V CENTRÁLNÍ EVIDENCI OBYVATEL ČR. V PŘÍPADĚ, ŽE ŽÁDÁTE O CESTOVNÍ PAS PRO SVÉ V ZAHRANIČÍ NAROZENÉ DÍTĚ, KTERÉ JEŠTĚ NEMÁ ČESKÝ RODNÝ LIST, NEBO ŽÁDÁTE O CESTOVNÍ PAS VYSTAVENÝ NA VAŠE NOVÉ PŘÍJMENÍ PO SŇATKU, A JEŠTĚ NEMÁTE ČESKÝ ODDACÍ LIST, BUDE NUTNÉ NEJDŘÍVE PROVÉST REGISTRACI TĚCHTO MATRIČNÍCH UDÁLOSTÍ. AŽ PO ZÍSKÁNÍ PŘÍSLUŠNÝCH MATRIČNÍCH DOKUMENTŮ ČR LZE PODAT ŽÁDOST O CESTOVNÍ PAS ČR.

Stručné informace k podání žádosti

Podklady

 1. Doklad o rodném čísle a státním občanství ČR, tedy:

  1. platný cestovní pas ČR,

  2. nebo platný občanský průkaz ČR,

  3. nebo (pokud nemáte občanský průkaz ČR nebo cestovní pas ČR) platné osvědčení o státním občanství ČR a současně rodný či oddací list ČR.

 2. Vyplněné a vytištěné formuláře "osobní údaje" a "prohlášení," případně "prohlášení pro dítě do 15 let věku."

 3. Poplatek za podání žádosti dle aktuálního sazebníku.

 4. Případně doklady o změně jména nebo příjmení.

Podklady k podání žádosti pro občany mladší 18 let

 1. Platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas rodiče.

 2. Rodný list dítěte, ve kterém je rodič uveden.

 3. Přítomnost dítěte při podání žádosti je nutná od věku dítěte, v němž se dítě dokáže podepsat příjmením.

 4. Rodič se tedy dostaví na schůzku společně se svým dítětem.

        Bližší informace k podání žádosti opatrovníkem či jiným v zákoně uvedeným zástupcem dítěte nalezente v zákoně č. 329/1999 Sb. (k nahlédnutí např. zde).

 

 

Jaké dokumenty pro vyřízení žádosti o cestovní pas potřebuji?

Vyberte jednu z následujících možností:

 


1. OBČAN STARŠÍ 18 LET – BEZ ZMĚNY JMÉNA ČI PŘÍJMENÍ


2. OBČAN STARŠÍ 18 LET – ZMĚNA JMÉNA ČI PŘÍJMENÍ


3. OBČAN MLADŠÍ 18 LET​


 

Často kladené dotazy

 

1. Kde mohu žádost o cestovní pas podat?

 

2. Jak dlouhou dobu budu na vyřízení cestovního pasu čekat?

3. Kdo může žádost o cestovní pas podat?

 

4. Kdo může hotový cestovní pas převzít?

 

5. Pokud byla žádost podána na GK Manchester, kde mohu hotový cestovní pas převzít?