česky  українською 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Schengenský informační systém

Schengenský informační systém

ČR jako součást schengenského prostoru využívá Schengenský informační systém (SIS).

SIS je databáze sdílená všemi státy v schengenském prostoru. V SIS jsou soustředěny informace o hledaných, pohřešovaných nebo sledovaných osobách a informace o odcizených nebo pohřešovaných vozidlech a předmětech (zejména doklady totožnosti, osvědčení o registraci vozidla a státní poznávací značky).

Osoby, které jsou zaneseny do databáze SIS, nebudou vpuštěny na území ČR / schengenského prostoru.

Ve vízovém procesu může být údaj v SIS o jednotlivci důvodem pro zamítnutí víza – dle čl. 32 Nařízení (ES) č. 810/2009 (vízový kodex).

Osoby, kterým byl na základě záznamu v SIS odepřen vstup do ČR / schengenského prostoru, mají právo požádat o vysvětlení úřad, který je do SIS vložil. V ČR je tímto úřadem Policie ČR. Kontaktní adresa je Policejní prezidium ČR, P.O.BOX 62/K-SOU, Strojnická 27, 170 89 Praha 7.

V souladu se zásadami ochrany údajů jsou v Schengenské úmluvě uznána zvláštní práva náležející všem jednotlivcům. Mezi tato práva patří především:

  • -právo na přístup k údajům uloženým v SIS, které se ho týkají;
  • -právo na opravu fakticky chybných údajů nebo na výmaz právně chybných údajů;
  • -právo požádat vnitrostátní orgány pro ochranu údajů o ověření údajů, které se ho týkají a byly vloženy do SIS, jakož i o ověření jejich využívání;
  • -právo zahájit řízení u soudu nebo příslušného orgánu ve věci opravy nebo výmazu nesprávných údajů nebo ve věci odškodnění.

Právní úprava:

  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)
  • Nařízení EP a Rady (ES) č. 1987/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení, provozu a využívání Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II)
  • Schengenská prováděcí úmluva (Kapitola 3) 

Užitečné odkazy: