česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Vízové poplatky

Vízový poplatek žadatel hradí při podání žádosti - na konzulátu.

Poplatek je hrazen za podání žádosti o vízum, nikoli za udělení víza.

V případě neudělení víza se poplatek nevrací.

Úhrada všech poplatků se provádí přímo na pokladně konzulátu - buď v hotovosti v eurech nebo prostřednictvím platební karty (dle aktuálního kursu).

Upozorňujeme, že platba platební kartou probíhá v české měně - je tudíž možné, že banka, u níž má žadatel veden účet v jiné měně (např. v ukrajinských hřivnách), může tento úkon zatížit ještě svým poplatkem.

POPLATKY ZA VÍZA

  žádost o dlouhodobé vízum 

  2 500,- Kč

  žádost o dlouhodobé vízum za účelem podnikání   5 000,- Kč
  žádost o povolení k dlouhodobému/trvalému pobytu   2 500,- Kč
  žádost o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování   5 000,- Kč
  žádost o vydání zaměstnanecké/modré/vnitropodnikové karty       5 000,- Kč
  žádost o schengenské vízum (občan Ukrajiny)        35 EUR

 

Poplatek za žádost o upuštění od osobního podání žádosti o dloihodobé vízum / povolení k dlouhodobému či trvalému pobytu činí 2 500,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 6 let.

Od poplatku jsou osvobozeni:

  • žadatelé o dlouhodobé vízum, kteří jsou mladší 6 let (naopak, žadatelé, kteří jsou mladší 6 let, ale žádají o povolení k pobytu, však poplatek hradit musejí)
  • žadatelé o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem sezónního zaměstnání, kterým bylo v období 5 let předcházejících podání žádosti nejméně jednou takové vízum uděleno, a platnost žádného z těchto víz nebyla zrušena, ledaže by se tak stalo pouze v důsledku porušení povinnosti zaměstnavatele

Osoby českého původu a jejich rodinní příslušníci žádající o povolení k trvalému pobytu a zároveň o zařazení do asistenčního programu dle Usnesení vlády ČR č. 1014 ze dne 8. 12. 2014 rovněž správní poplatek nehradí.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POPLATKY ZA JINÉ KONZULÁRNÍ ÚKONY

Žádost o cestovní pas pro občana staršího 15 let   1 200,- Kč
Žádost o cestovní pas pro občana mladšího 15 let  400,- Kč
Žádost o cestovní průkaz 400,- Kč
Žádost o výpis z rejstříku trestů  200,- Kč
Žádost o vystavení tzv. apostily   100,- Kč

Žádost o vystavení rodného nebo oddacího listu

v souvislosti se zápisem do zvláštní matriky

200,- Kč
Žádost o vydání osvědčení o českém státním občanství  300,- Kč
Ověření podpisu nebo jeho uznání za vlastní     250,- Kč za každý podpis
Ověření kopie  300,- Kč za každou stranu
Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem 5 000,- Kč

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem, je-li jedním

ze snoubenců český občan zdržující se v zahraničí služebně

zdarma