česky  українською 

rozšířené vyhledávání

Trvalý pobyt

Rozhodování o žádostech o víza nad 90 dnů a o povolení k pobytu je dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, v aktuálním znění, plně v kompetenci Ministerstva vnitra ČR, konkrétně jeho odboru azylové a migrační politiky.

Přehled pracovišť Ministerstva vnitra (odboru azylové a migrační politiky) na území ČR, včetně telefonních čísel a úředních hodin

Informace Ministerstva vnitra ČR pro cizince plánující pobývat v ČR po dobu delší než 90 dnů

Při podání žádostí o víza nad 90 dnů mohou pracovníci generálního konzulátu komunikovat se žadateli v českém nebo ruském jazyce. V případě, že žadatel ani jednomu z těchto jazyků nerozumí, je povinen si na své náklady obstarat tlumočníka.

Zápis na podání žádosti o trvalý pobyt

thumb

Způsoby registrace a pravidla místní příslušnosti. více ►

Žádost o povolení k trvalému pobytu

thumb

Podmínky a náležitosti pro podání žádosti o trvalý pobyt. více ►

Finanční prostředky k žádosti o povolení k trvalému pobytu

thumb

Částky, jimiž musí disponovat žadatel o trvalý pobyt. více ►

Doklad prokazující požadovanou znalost českého jazyka

thumb

Informace, včetně případů, kdy se tento dokument nevyžaduje. více ►

Cestovní zdravotní pojištění u trvalého pobytu

thumb

Informace o době, na niž si musí sjednat tento druh pojištění žadatel, jenž obdržel povolení k trvalému pobytu. více ►

Přenos štítku povolení k pobytu do nového cestovního dokladu

thumb

Informace pro držitele trvalého pobytu, jenž si vyřídil nový cestovní doklad. více ►