français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je druhým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

LIST hledá řešení v oblasti monitorování znečišťujících látek v rámci projektu Horizon Europe

thumb

Lucemburský institut pro vědu a techniku (LIST) bude koordinovat nový projekt Horizon Europe s názvem AMUSENS zaměřený na vývoj plynových senzorů pro elektronické spotřebiče. více ►

Lucembursko: modernizace armády a posílení obranných kapacit

thumb

Lucembursko s ohledem na geopolitickou situaci dlouhodobě navyšuje podíl směřující do obranného rozpočtu a na modernizaci své armády. Tím se otevírají možnosti i pro české firmy, zejména v rámci projektů NATO a Evropské obranné agentury (EDA). více ►

Lucemburský satelitní operátor SES koupil IntelSat: posílení možnosti evropské spolupráce

thumb

Lucemburská SES, přední evropský satelitní operátor, výrazně posílil svou pozici a možnosti akvizicí společnosti IntelSat za 2,8 miliardy eur. SES tak učinila významný krok v soutěži o přístup k internetu a přenosu dat z vesmíru a stává… více ►

Lucembursko: vyhlášení 14. ročníku Fit 4 Start pro digitální technologie

thumb

Pro dynamické startupy a firmy zaměřené na digitální technologie, inovace a udržitelné projekty je určen program Fit 4 Start, jenž byl právě vyhlášen ve své již 14. edici a nabízí neocenitelnou podporu a možnost vstoupit na trh v Lucembursku. více ►

Prezentace českých firem na veletrhu ICT Spring v Lucemburku

thumb

České firmy z oblasti IT technologií se ve dnech 29. - 30. června 2023 prezentovaly na společném českém stánku v rámci veletrhu ICT Spring v prostorách Lux Expo v Lucemburku. více ►

Lucembursko chystá kampus s příležitostí pro firmy v oblasti inovací ve zdravotnických technologiích

thumb

Lucembursko v roce 2024 začne se stavbou nového kampusu HE:AL (Health And Life science Innovation), jehož ambicí je vytvořit jedinečnou integrovanou platformu propojenou s výzkumem, zdravotnictvím a ekonomikou zdravotnictví. Kampus se bude… více ►

Lucembursko: The Smart Manufacturing Week 2023 - příležitost pro firmy v oblasti udržitelného rozvoje

thumb

Konference The Smart Manufacturing Week 2023 ve dnech 6. - 9. června 2023 v Lucemburku nabízí specializovaný a technický program, který zkoumá udržitelnost a efektivitu ve výrobě z praktického obchodního hlediska. více ►