français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je druhým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

CZ se aktivně podílí na opatřeních k překonání pandemie COVID-19

thumb

V reakci na pandemii COVID-19 se i CZ aktivně podílí na globální zdravotnické, humanitární a repatriační pomoci. V 2/2020 vyčlenilo MZV CZ 10 mil. CZK z humanitárního rozpočtu (z toho - jako jedna z prvních zemí světa - 6 mil. přispěla na… více ►

Lucemburský Hackathon: příležitost pro česká gaming-studia a ICT start-upy

thumb

Lucemburská IT komunita pořádá v lucemburském Forum Campus Geeseknäpchen 3. – 4. 4. 2020 pátý ročník tradiční kódovací soutěže Hackathon. Během 24hodinového soutěžního maratonu týmů o 3-4 účastnících jde o vývoj aplikací na zadané téma.… více ►

Lucembursko pořádá 4. ročník ICT veletrhu „ICT Spring Europe“

thumb

Lucembursko pořádá ve dnech 21. - 22. 5. 2019 čtvrtý ročník oblíbené, hojně navštěvované ICT konference, „ICT Spring Europe“, match-making, během něhož firmy hledající nové talenty, a programátoři, hledající nové, atraktivní… více ►

Příležitost pro české start-upy působící v oblasti ICT

thumb

4. ročník kódovací soutěže (Game of Code) pořádaný v Lucemburku Farvest Group/IT One community se uskuteční ve dnech 8 . - 9. 3. 2019. více ►

Lucembursko pořádá 2. ročník Týdne pro kybernetickou ochranu

thumb

Lucembursko pořádá ve dnech 15. - 20. 10. 2018 druhý ročník kampaně za posílení kybernetické ochrany (advocacy-campaign week), k posílení informovanosti a výměny nejlepší praxe mezi firmami a státními institucemi, fyzickými i právnickými osobami více ►

Pozvánka na globální technologickou konferenci "ICT Spring" v Lucembursku

thumb

Luxembourg European Convention Center se ve dnech 15. – 16. 5. 2018 otevře pro globální technologickou konferenci „ICT Spring“ . více ►

Lucembursko v květnu pořádá mezinárodní konferenci start-upů Arch summit

Hlavní lucemburské výstaviště, LuxExpo, se 3. - 4. 5. 2018 stane místem mezinárodního setkání investorů se start-upy, Arch Summit . více ►