français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je druhým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Potenciální lucemburští investoři se seznámili s investičními příležitostmi v Česku

thumb

ZÚ Lucemburk v úzké spolupráci s Asociací pro zahraniční investice (AFI) a Agenturou pro podporu podnikání a investic (Czechinvest) zorganizoval dne 20.6. 2017 v prostorách Galerie ambasády seminář na téma investičních příležitostí a… více ►

První česko-lucemburský vesmírný den

thumb

Vzhledem k aktivnímu angažmá Lucemburska na poli kosmických technologií a vesmírných programů uspořádal Zastupitelský úřad ČR v Lucemburském velkovévodství ve spolupráci s lucemburským ministerstvem hospodářství a agenturou pro rozvoj investic… více ►

Příležitosti k podnikání v Lucembursku? „S.r.o. za euro“

thumb

Od roku 2017 mohou v Lucembursku fyzické osoby podnikat s využitím varianty klasické společnosti s ručením omezeným, tzv. „simplifikované společnosti s ručením omezeným“ („Société à responsabilité limité simplifiée, S.à r.l.-S.… více ►

Open banking v Lucembursku - příležitost pro české informatiky

thumb

Využít na maximum reformy v digitální sféře pro posílení ekonomiky země a stát se zároveň klíčovým hráčem v projektu vytváření jednotné evropské platformy, související s open bankingem, to jsou ambiciózní plány lucemburských finančníků. Narážejí… více ►

Lucembursko uzavírá první dohodu o těžbě minerálů z vesmíru

thumb

Lucembursko se v březnu 2017 stalo první zemí světa, která se soukromou společností uzavřela dohodu o těžbě minerálů z asteroidů a Měsíce (Near Earth Objects/NEOs). Extrakce minerálů z vesmíru je mimořádnou příležitostí i pro české firmy. více ►

Lucembursko pořádá networkingové fórum inovativních firem - Hotspot 2017

thumb

Lucemburská obchodní komora a národní agentura pro výzkum a vývoj LuxInnovation v Lucemburku pořádá ve dnech 20.-22.6.2017 networkingové fórum inovativních firem propagujících udržitelné, k přírodě šetrné technologie a postupy, Hotspot 2017.… více ►

Příležitost pro české start-upy v oblasti finančnictví

thumb

Lucemburská agentura na podporu podnikání ve finančnictví (Luxembourg for Finance) vyhlásila spolu s národními clustery pro ICT (Digital Lëtzebuerg, ICT Cluster), národní finanční technologickou platformou (LHOFT), inkubátorem (Technoport) a… více ►