français  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchod a ekonomika

Lucembursko sice s počtem obyvatel 602 tisíc patří mezi malé země Evropské unie, ale zároveň jde o zemi s vůbec nejvyšší úrovní HDP na obyvatele podle parity kupní síly na světě (odpovídá 276 % průměru EU).

Zapojení Lucemburska do světového obchodu a do toků přímých zahraničních investic je výrazně větší než velikost země. Jeho podíl na světovém obchodě zbožím je vyšší než podíl řady mnohonásobně větších zemí (např. Bulharska, Srbska, Chorvatska nebo Litvy). Ve světovém obchodě službami je Lucembursko dokonce 16. největším vývozcem (zejména díky finančním službám, neboť země patří mezi 10 hlavních finančních center světa) a 24. dovozcem světa.

Lucembursko je zároveň přirozeným centrem oblasti nazývané "Velký region", která zahrnuje část Belgie (Valonsko), část Francie (Lotrinsko) a část Německa (Sársko, Porýní-Falc). Velký region má 11,3 mil. obyvatel a jedná se o jeden z ekonomicky nejvíce propojených regionů v Evropě. Charakteristický je zde vysoký počet přeshraničních pracovníků (cca. 170 000, z toho téměř 120 000 dojíždí za prací do Lucemburska). Velký region vytváří téměř 3 % celkové přidané hodnoty v EU.

Lucembursko je druhým největším zahraničním investorem v České republice. Co se týče obchodu zbožím, je 45. nejdůležitějším vývozním partnerem České republiky a 38., pokud jde o dovoz. Pro Lucembursko je Česká republika 19. nejdůležitějším dodavatelem a 16. odběratelem.

Podrobné teritoriální informace o lucemburské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Velvyslanec Kubernát na návštěvě společnosti LUXLAIT

thumb

V pátek 15.7. 2016 velvyslanec Petr Kubernát v doprovodu stážisty Martina Sedláčka navštívil největší lucemburskou mlékárnu, společnost LUXLAIT. více ►

Velvyslanec Petr Kubernát na pracovní návštěvě v Diekirch

thumb

Velvyslanec Kubernát uskutečnil ve středu 9. března pracovní návštěvu ve výrobním závodě podniku Astron ve městě Diekirch. Výrobce ocelových montovaných hal Astron je součástí nadnárodní skupiny Lindab, která má sídlo ve Švédsku. Mimo jiné… více ►

Velvyslanec Kubernát na návštěvě společnosti ROTAREX S.A.

thumb

Velvyslanec Petr Kubernát navštívil v pátek 4. března 2016 společnost ROTAREX Group v Lintgenu a setkal se s jejím prezidentem a generálním ředitelem Jean-Claude Schmitzem. Jeden z členských závodů skupiny - ROTAREX Praha s.r.o.- vyvíjí svoje… více ►

Velvyslanec Kubernát navštívil mlýny společnosti Moulins de Kleinbettingen

thumb

8. února 2016 navštívil velvyslanec Petr Kubernát lucemburskou společnost Moulins de Kleinbettingen. Setkal se s majitelem a vedením firmy Edmondem Mullerem a jeho synem Jeanem Mullerem. Společnost kromě mlýnů vlastní v Lucembursku také velké… více ►

Návštěva továren Accumalux Group a ParcLuxite

thumb

Na základě pozvání prezidenta společnosti Accumalux Group Charles-Louis Ackermanna navštívil velvyslanec Petr Kubernát 3.11. 2015 výrobní závody skupiny Accumalux a prostory budoucího vědecko-technického parku ParcLuxite v Lucemburku.… více ►

Ekonomický seminář o České republice

thumb

Lucemburská obchodní komora v úzké spolupráci s ambasádou uspořádala dne 22.9. 2015 , zaměřený na obchodně-ekonomické příležitosti v České republice. Hlavním vystupujícím na semináři byl ministr průmyslu a obchodu ČR pan Jan MLÁDEK. více ►

Oznámení o prodeji : skvost v historickém centru Prahy

thumb

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových připravuje na základě usnesení vlády České republiky ze dne 8. dubna 2015 č. 247 ve II. pololetí letošního roku prodej ojedinělého administrativně-komerčního areálu, který se nachází přímo v… více ►