česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Specifika, bezpečnostní situace, doporučení turistům

V případě, že cestujete do Slovinska motorovým vozidlem, důrazně doporučujeme dodržovat pravidla silničního provozu, jelikož jakékoliv jejich porušení je sankcionováno vysokými pokutami, přičemž smlouvání o uložené pokutě je v podstatě vyloučené. Vždy proto dbejte, abyste nepřekračovali maximální povolenou rychlost a na zpoplatněných silnicích cestovali s platnou silniční známkou, resp. s nainstalovaným systémem pro elektronickou platbu mýtného.
Turisty mířící do Chorvatska upozorňujeme, že od 1.1.2023 byly zrušeny hraniční kontroly na slovinsko-chorvatské hranici, ale povinnost cestovat s platnými cestovními doklady zůstává!  Vlastní doklad musí mít i každé cestující dítě.
 
Celková bezpečnostní situace ve Slovinsku je obdobná jako v ČR či sousedních státech. Zvýšenou pozornost je vhodné věnovat osobním věcem, cestovním dokladům, penězům, platebním kartám apod.

KLADNÍ DOPORUČENÍ PŘI CESTÁCH PO SLOVINSKU

1. SITUACE NA SLOVINSKÝCH HRANICÍCH

Aktuální informace o hraničních kontrolách a otevřených hraničních přechodech v době epidemiologické krize COVID-19 naleznete v článku "COVID-19: Informace pro české občany, podmínky cestování"  a také na webových stránkách slovinské policie zde.

2. CESTOVNÍ DOKLADY

Cestujícím doporučujeme, aby se před cestou do zahraničí ujistili, že mají veškeré nezbytné doklady. Přehled nejdůležitějších dokladů naleznete v části Důležité doklady při cestách do Slovinska. Zvláště připomínáme povinnost cestovat vždy s platným cestovním dokladem, a to i v rámci zemí Schengenského prostoru.

Každý cestující, včetně každého dítěte, musí mít dle platných právních předpisů vlastní cestovní doklad, tj. platný cestovní pas nebo platný občanský průkaz. Vlastní cestovní doklad musí mít i novorozenci. Cestování bez platného cestovního dokladu je přestupkem a v praxi působí řadu komplikací. Upozorňujeme zároveň, že absence cestovního dokladu či jeho neplatnost může být slovinskými orgány pokutována, a to v rozmezí cca 500-1.200 EUR.

3. CESTOVÁNÍ AUTEM VE SLOVINSKU

V případě, že cestujete do Slovinska motorovým vozidlem, je třeba důsledně dodržovat pravidla silničního provozu. Jakékoliv jejich porušení je sankcionováno vysokými pokutami a smlouvání o uložené pokutě je v podstatě vyloučené.

Velkou pozornost je třeba věnovat dodržování maximální povolené rychlosti a placení poplatků za využívání zpoplatněných silnic (dálnic, dálničních obchvatů a rychlostních silnic). K použití zpoplatněných silnic je nutné mít zakoupenou a správným způsobem vylepenou dálniční známku, u vozidel nad s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny (těžká vozidla) se vyžaduje elektronická platba mýtného prostřednictvím systému DarsGo. Od 1.2.2022 bude platit pouze elektronická dálniční známka - podrobnosti naleznete v samostatném článku.

Za jízdu po zpoplatněných silnicích bez známky, s nesprávně zakoupenou dálniční známkou pro daný model vozidla nebo nesprávně vylepenou dálniční známkou nebo bez systému pro elektronickou platbu mýtného hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800,- €. 

Aktuální informace o dopravní situaci lze nalézt na stránkách promet.si nebo dars.si, případně v mobilní aplikaci DarsTraffic. Dopravní zpravodajství v angličtině i němčině vysílá Radio Slovenija.

Další důležité informace naleznete níže v sekci Cestování autem ve Slovinsku.
 

4. POJISTĚNÍ VE SLOVINSKU

Cestujícím doporučujeme, aby si sjednali dostatečné cestovní pojištění před cestou do Slovinska k pokrytí případných nákladů spojených s lékařským ošetřením ve Slovinsku a případného převozu zpět do ČR. Evropské zdravotní pojištění zpravidla pokrývá pouze část výdajů za lékařské ošetření (hospitalizaci) a pacient zpravidla platí nejméně 10% celkových výdajů.  

5. DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE, DOPORUČENÍ A UPOZORNĚNÍ

Cestování s dětmi

Cestování se zvířaty

Cestování se zbraní a předměty určenými pro "obranu" či napadení

Cestování zdravotně postižených osob

Cestování se zapůjčenými vozy a vozy na leasing

Cestování mimo dálnice a rychlostní silnice

Upozornění na odebírání osobních a dalších dokladů za nezaplacení pokuty na místě

Upozornění na zrušení hraničních kontrol na slovinsko-chorvatské hranici

Upozornění na podvodné servisní společnosti ve Slovinsku a fiktivní nabídky ubytování pro studenty 

 


Cestování autem ve Slovinsku

Dálniční a silniční poplatky – vinjeta a zařízení DarsGo pro vozidla nad 3,5 tuny

Velkou pozornost je třeba věnovat zpoplatněným cestám v Slovinsku, k jejichž použití je nutné mít zakoupenou a správným způsobem vylepenou dálniční známku - tzv. vinjetu. Podrobnosti o jednotlivých typech vinjet, cenách, prodejních místech a další důležité informace v angličtině jsou dostupné na webových stránkách slovinské správy dálnic DARS.

Upozorňujeme, že od 1. dubna 2018 byl ve Slovinsku zaveden elektronický výběr mýtného pro všechna vozidla s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny (těžká vozidla) - tzv. systém DarsGo. Každé vozidlo s maximální povolenou hmotností nad 3,5 tuny využívající slovinské dálnice a rychlostní komunikace musí být zaregistrováno do systému DarsGo a vybaveno zařízením DarsGo pro vyúčtování mýtného. Registraci lze provést online prostřednictvím e-DarsGo nebo osobně ve specializovaných DarsGo servisech. Podrobné informace o systému DarsGo v českém jazyce jsou uvedeny na webových stránkách DarsGo

Pozor! Za jízdu po dálnicích a rychlostních silnicích bez dálniční známky, příp. s nesprávně zakoupenou dálniční známkou pro daný model vozidla hrozí řidiči pokuta ve výši 300 - 800,- €. Typy dálničních známek pro jednotlivé modely vozidel je dostupná v češtině na webových stránkách DARS.

Vybraná pravidla silničního provozu ve Slovinsku a pokuty za jejich porušení

Omezení rychlosti na silnicích a dálnicích ve Slovinsku

 

osobní auta, motocykly

osobní auta s přívěsy, karavany, nákladní vozidla do 7,5 t

v obci

50 km/h

50 km/h

mimo obec

90 km/h

80 km/h

na silnicích pro motorová vozidla

100 km/h

na dálnici

130 km/h

Pozor! Za překročení rychlosti hrozí řidiči pokuta ve výši 100 – 1.500,- €.

Všichni motoristé jsou povinni jezdit po celých 24 hodin s rozsvícenými světly. Minimální vzorek pneumatik je jednotný pro letní i zimní gumy - 3 mm. Maximální povolená hranice alkoholu v krvi je pro řidiče osobních automobilů a motocyklů 0,5 promile. Profesionální řidiči a řidiči vlastnící řidičský průkaz maximálně 2 roky nemají povoleno žádné množství alkoholu v krvi. Dechové zkoušce se musí na požádání podrobit každý řidič. Na kruhových objezdech mají přednost vozidla jedoucí po kruhovém objezdu. Dopravní značka dálnice má zelené pozadí, značka pro národní silnice má pozadí modré. Pozor! Je zakázáno vjet do křižovatky, svíti-li oranžové světlo na semaforu. Každá osoba, která na dálnici nebo rychlostní silnici opustí vozidlo, musí mít reflexní vestu. Je zakázáno používat za jízdy mobilní telefony, s výjimkou použití "hands-free" či "headset".

Pokuty za porušení pravidel silničního provozu ve Slovinsku

Obecně lze doporučit striktní dodržování dopravních předpisů a v případě přestupku o uložené pokutě s policisty nediskutovat a nesnažit se ji jakkoli „usmlouvat“. Policisté by takovéto jednání mohli chápat jako pokus o závažnější porušení místních zákonů, celou záležitost postoupit k prošetření přestupkovému soudci a provinilou osobu případně i na 48 hodin zadržet.

Systém pokut ve Slovinsku funguje na následujícím principu. Pokud je uložená pokuta zaplacena na místě či do 8 kalendářních dnů od jejího vyměření, je třeba uhradit pouze 50% částky, v ostatních případech se pokuta platí v plné výši. Pokud není pokutu zaplacena na místě, jsou řidiči jako garance jejího uhrazení odebrány osobní doklady, a to dle uvážení slovinských policistů. Může se tedy stát, že dojde k dočasnému zadržení občanského, řidičského i technického průkaz případně i cestovního pasu. Není-li pokuta uhrazena v plné výši, mohou slovinské orgány uhrazení pokuty vymáhat prostřednictvím orgánů pro vymáhání pohledávek ze zahraničí. Zabavené doklady jsou řidiči vráceny po uhrazení pokuty prostřednictvím velvyslanectví, resp. příslušného orgánu na území ČR. Pokuty pro řidiče ve službě: Dle slovinské legislativy je v případě spáchání dopravního přestupku řidičem v době výkonu zaměstnání uložena pokuta nejen řidiči, ale i právnické osobě, pro kterou pracuje. Pokuty právnickým osobám se pohybují ve výši desetinásobku pokuty uložené fyzické osobě. Jejich uhrazení je nutné na místě, neboť bez uhrazené pokuty policie zabaví řidiči doklady od vozidla či nákladu a znemožní tak další cestu.

Doporučení v případě technických závad na osobních automobilech, autobusech či nákladních vozidlech při průjezdu Slovinskem

V případě, že se turistům, přepravcům či logistickým firmám při průjezdu Slovinskem vyskytne technická závada na osobním automobilu, autobuse či nákladním vozidle, kterou nejsou schopni odstranit sami a je nutná oprava, doporučujeme, aby se obrátili na některou z níže uvedených společností. Tyto společnosti jsou prověřené, jednání s nimi probíhá na korektní bázi a jejich smluvní ceny odpovídají cenové realitě ve Slovinsku.

  • AMZS d.d. Auto-moto sdružení, centrální organizace v oblasti oprav, servisů a autoslužeb (např. odtahy) pro osobní automobily, síť opraven po celém Slovinsku. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 1 530 53 53, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.
  • Avtovleka Kopitar (Jerneja Kopitar s.p.) Odtahová služba pro nákladní vozidla, autobusy i osobní vozidla, pokrývá oblasti v širším okolí měst Lublaň, Jesenice, Kranj, Nova Gorica, Koper, Postojna, Novo město. Společnost je schopna zařídit menší opravy přímo na terénu, větší opravy pak v příslušných servisních centrech. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 41 62 62 20, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.
  • Avtovleka Ketiš Odtahová služba pro nákladní vozidla, autobusy i osobní vozidla, pokrývá celé Slovinsko, především však oblasti v širším okolí měst Celje, Velenje, Maribor. Společnost je schopna zařídit menší opravy přímo na terénu, větší opravy pak v příslušných servisních centrech. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 41 618 712, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.

Doporučení v případě dopravních nehod

V případě dopravních nehod doporučujeme kontaktovat slovinskou policii (nouzové telefony jsou na dálnicích každé 2 km) a požádat o vystavení „Potvrzení o poškození vozidla“, na základě kterého bude moci poškozené vozidlo na zpáteční cestě do ČR opustit území Slovinska, jakož i o „Záznamu o nehodě“. Dále se doporučuje konzultovat havárii a odstranění škod s vlastní pojišťovnou. V případě potřeby využití odtahové služby se doporučuje kontaktovat státní odtahovou službu Slovinské republiky – AMZS, tel.:1987. V případě dopravní nehody je řidič zpravidla předvolán týž či následující den k přestupkovému soudci. K zajištění účasti u přestupkového soudu může být v souladu se zákonem o přestupcích odebrán např. cestovní doklad. Při podezření ze zavinění těžší nehody je řidič zadržen a případ řeší vyšetřující soudce.

Rychlé získání finančních prostředků ve Slovinsku – Western Union

Pro rychlé získání finančních prostředků ve Slovinsku je možné využít služby Western Union, která umožňuje rychlý transfer finančních prostředků od příbuzných, známých či blízkých v ČR.

Parkování ve Slovinsku

Parkování ve Slovinsku je zpravidla placené, výjimkou mohou být sobotní odpoledne, neděle a státní svátky. Informace o parkovném bývají uvedeny na informačních tabulích či parkovacích sloupcích přímo na příslušném parkovišti, příp. též na webových stránkách dané obce. Informace o možnostech parkování v Lublani a o jednotlivých tarifech naleznete na webových stránkách Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice.


 Cestování s dětmi

Od 27.6.2012 musí mít každé dítě bezpodmínečně svůj vlastní cestovní doklad. Zápisy dětí v cestovních dokladech či občanských průkazech rodičů nebudou akceptovány. Pokud se při kontrole dokladů na území Slovinska prokáže, že je dítě bez cestovního dokladu, hrozí rodičům pokuta ve výši až 400,- €. Je tedy nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Pokud dítě cestuje bez rodičů, nevyžaduje se, aby doprovázející osoba měla písemný souhlas rodičů dítěte. Pro případ mimořádných událostí nicméně doporučujeme si písemný souhlas rodičů před cestou do Slovinska opatřit.

Děti mladší 12 let či menší 150 cm nesmí sedět na místě spolujezdce a v autě musí být zabezpečeny bezpečnostním systémem odpovídajícím jejich věku a váze tj. v autosedačce. Dětské sedačky musí odpovídat příslušným evropským normám.

Pozor! Za porušení předpisů hrozí řidiči pokuta ve výši 100 - 150 ,- €.


Cestování se zvířaty

Cestování s domácími mazlíčky po území Slovinska je upraveno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 576/2013/ES o neobchodních přesunech zvířat v zájmovém chovu. Dle nařízení pro nekomerční individuální krátkodobý vstup a tranzit zvířat je mj. nutné, aby zvíře bylo označeno mikročipem, příp. tetováním a aby mu byl vystaven mezinárodní pas s potvrzením o očkování proti vzteklině.

Podrobné informace o cestování se zvířaty jsou uvedeny na webových stránkách Státní veterinární správy ČR a na stránkách Ministerstva zemědělství, lesnictví a potravin Slovinské republiky. Užitečné informace o cestování nejen s domácími mazlíčky jsou dostupné také na webových stránkách Evropské unie.


Cestování se zbraní a předměty určenými pro „obranu“ či napadení

Pro dočasný dovoz a průvozu zbraní a munice na území Slovinska je třeba vlastnit odpovídající Evropský zbrojní průkaz (European Weapon Licence).

Předměty jako gumové obušky, teleskopické tyče a obušky a jiné předměty sloužící k napadení (např. boxery, bodáky, bajonety, řemdihy, kropáče) jsou ve Slovinsku klasifikovány jako „chladné zbraně“ a jejich vývoz na území Slovinska je Z A K Á Z Á N (viz Zákon o zbraních (ZOro-1). Neexistuje žádné povolení, které by umožnilo vstup s uvedenými předměty na slovinské území. Porušení zákona je pokutováno ve výši 500-1500,- € a předmět je zabaven bez možnosti navrácení.

Zahraniční turisté po dosažení zletilosti mohou mít při sobě některé zbraně určené pro osobní ochranu jako je pepřový sprej, popř. nedistanční elektrický paralyzér. Zvláštní povolení nevyžaduje ani používání jednostranně broušených nožů, držitel je však povinen dodržovat některé zásady a omezení. Držitel má například povinnost mít nůž uložený vždy na takovém místě, aby nebyl vidět, zejména tedy není možné nosit nůž viditelně za opaskem ani jej nechat volně položený v automobilu, velikost nože musí vždy přiměřeně odpovídat účelu jeho použití a nesmí představovat veřejné ohrožení, přičemž délka čepele není rozhodující. Není například možné vnášet nože na místa se zvýšeným bezpečnostním režimem, např. do bank, na koncerty, festivaly atp. Bez zvláštního povolení lze do Slovinska dále cestovat např. se zbraněmi s tětivou (luk, samostříl), s airsoftovými a paintballovými zbraněmi.

Podrobné informace o kategorizaci jednotlivých zbraní a potřebných povoleních jsou přehledně uvedeny v Zákoně o zbraních, zejm. v článku 3.


Cestování zdravotně postižených osob

Pokud se držitele karet ZTP pohybují po území Slovinska autem žádné zvláštní výhody či slevy (např. na poplatcích za dálnici) nemají. Pouze při parkování mohou využít parkovací kartu pro postižené osoby, která jim umožňuje parkovat na místech vyhrazených pro vozíčkáře, na místech se zákazem stání až po dobu 2 hodin, pokud netvoří překážku provozu, anebo na místech, kde je povoleno parkování na chodníku, pokud zajistí vedle vozidla průchod pro chodce v min. šířce 1,6 m. Zdarma mohou parkovat pouze na parkovištích, která toto umožňují. Na místech kde se vyžaduje úhrada, musí za parkování zaplatit a dodržet časový limit. K vjezdu do pěších zón a parkování v nich je karta také neopravňuje.


Cestování se zapůjčenými vozy a vozy na leasing

V případě vstupu na území Slovinska se zapůjčeným vozem či vozem na leasing, musí mít řidič platné zplnomocnění vlastníka vozu pro užívání vozu v daném období. Forma plné moci není standardizována. Měla by být sepsána ve slovinském či anglickém jazyce a měla by obsahovat minimálně údaje o zplnomocniteli (vlastníkovi), řidiči (zplnomocněném), vozidle a době trvání zapůjčení. Nemusí být notářsky ověřena. Postačí podepsaný originál.


Cestování mimo dálnice a rychlostní silnice

I přes každoroční návody českých médií jak se vyhnout placeným úsekům dálnic ve Slovinsku, považuje ZÚ Lublaň  za nutné upozornit na fakt, že ve Slovinsku vzniká nemalé riziko, že čeští občané sjedou na dálnici nebo rychlostí silnici, aniž by si to uvědomili a již se pak na neplacenou cestu nemohou vrátit. Ze zkušenosti z předešlých turistických sezón víme, že si některé úseky slovinská policie velmi bedlivě hlídá a nekompromisně na nich vybírá pokuty. Pokuta za absenci slovinské dálniční známky se pohybuje  mezi 350-800 €. V případě nezaplacení pokuty má Policie podle slovinských právních předpisů právo na zabavení osobních dokladů a jejich navrácení až po zaplacení vyměřené pokuty (či uplynutí lhůty šesti měsíců), což pak fakticky může znemožnit další pokračování v cestě. Jakékoli stížnosti s argumentacemi, že jste cestovali dle návodu médií jsou v případě, kdy Vás policie zastaví na placeném úseku bez dálniční známky, naprosto bezpředmětné.

Apelujeme proto na naše turisty mířící do Chorvatska přes slovinské území, aby velmi pečlivě zvážili svou cestu, seznámili se s silniční a dálniční sítí (na portálu  DARS) a zbytečně se nedostávali do nepříjemných situací, v nichž jim ani pracovníci konzulárního úseku našeho úřadu nebudou schopni býti jakkoli nápomocni.

Rovněž připomínáme, že mezi placené cesty patří všechny dálnice a rychlostní silnici a pro jejich použití se vyžaduje zakoupení a vylepení správné dálniční známky, popř. instalace zařízení pro elektronickou platbu mýtného DarsGo pro vozidla s celkovou přípustnou hmotností nad 3,5 tuny.


Důležité upozornění na odebírání osobních a dalších dokladů za nezaplacení pokuty na místě

Upozorňujeme české turisty na pokutování porušování pravidel silničního provozu ze strany slovinských orgánů. Nejčastějšími případy udělení pokuty je jízda po zpoplatněných komunikacích bez dálniční známky a překračování nejvyšší povolené rychlosti. V této souvislosti upozorňujeme, že v případě uložení pokuty, často i ve výši několik stovek eur, slovinské orgány odebírají cestujícím osobní doklady a doklady od vozidla do doby, dokud není pokuta zaplacena. Odebrání osobních a dalších dokladů lze zamezit zaplacením pokuty na místě. Velvyslanectví v Lublani proto doporučuje českým turistům ve Slovinsku, aby v zájmu předejití nepříjemností v důsledku zabavení dokladů, měli vždy při sobě dostatek hotovosti a mohli tak oprávněně uloženou pokutu zaplatit přímo na místě.


Upozornění na zrušení hraničních kontrol na slovinsko-chorvatské hranici

Upozorňujeme české turisty, kteří cestují do Chorvatska přes Slovinsko, že s účinností od 1.1.2023 je Chorvatsko součástní Schengenské zóny a byly zrušeny kontroly na hranicicíh. Momentálně je možné překročit hranice mezi Slovinskem a Chorvatskem i mimo dříve oficiální přechody.

ZÚ Lublaň doporučuje občanům ČR, aby:

  • zkontrolovali platnost svých cestovních dokladů (cestovního pasu či občanského průkazu) a ujistili se, že dokumenty jsou stále platné (a budou i v době plánovaného návratu z dovolené)
  • zkontrolovali, zda nedošlo ke změně režimu a zavedení mimořádných kontrol na hraničních přechodech, nebo ke změnám pravidel překračování hranic na webových stránkách slovinské policie
  • se vyvarovali cest do Chorvatska o víkendech (s výjimkou případů, kdy turnus začíná či končí o víkendu).

 


 

Důležité upozornění na podvodné servisní společnosti ve Slovinsku a nabídky fiktivního ubytování pro studenty 

Velvyslanectví České republiky v Lublani se několikrát setkalo s neseriózním jednáním některých společností v oblasti měst Vransko, Celje, Trojane a v pobřežním regionu Primorska. Nelze ovšem vyloučit setkání s neseriózní společností i v jiných regionech. Tyto organizované skupiny monitorují dálnice a v případě, že narazí na zahraničního řidiče v nouzi, nabídnou mu pomoc, většinou odtahovou službu a opravu v autodílně, popř. další služby. Ačkoliv slíbené služby vykonají, zpravidla za ně účtují neúměrné částky. Mohou rovněž ústně přislíbit nízkou cenu za opravu a následně po provedení práce požadovat několikanásobně vyšší úhradu. Proto nedoporučujeme spolupracovat s firmami, které se náhodně vyskytnou v inkriminované situaci, doporučujeme kontaktovat některou z firem uvedených na seznamu níže.

V případě, že se turistům, přepravcům či logistickým firmám při průjezdu Slovinskem vyskytne technická závada na osobním automobilu, autobusu či nákladním vozidle, kterou nejsou schopni odstranit sami, a je nutná oprava, doporučujeme, aby se obrátili na některou z níže uvedených společností a vyhnuli se nepříjemné zkušenosti s podvodnými servisními společnostmi. Níže uvedené společnosti jsou prověřené, jednání s nimi probíhá na korektní bázi a jejich smluvní ceny odpovídají cenové realitě ve Slovinsku.

  • AMZS d.d. Auto-moto sdružení, centrální organizace v oblasti oprav, servisů a autoslužeb (např. odtahy) pro osobní automobily, síť opraven po celém Slovinsku. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 1 530 53 53, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.
  • Avtovleka Kopitar (Jerneja Kopitar s.p.) Odtahová služba pro nákladní vozidla, autobusy i osobní vozidla, pokrývá oblasti v širším okolí měst Lublaň, Jesenice, Kranj, Nova Gorica, Koper, Postojna, Novo město. Společnost je schopna zařídit menší opravy přímo na terénu, větší opravy pak v příslušných servisních centrech. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 41 62 62 20, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.
  • Avtovleka Ketiš Odtahová služba pro nákladní vozidla, autobusy i osobní vozidla, pokrývá celé Slovinsko, především však oblasti v širším okolí měst Celje, Velenje, Maribor. Společnost je schopna zařídit menší opravy přímo na terénu, větší opravy pak v příslušných servisních centrech. V případě nouze volat asistenční centrum na tel. čísle 00386 41 618 712, které funguje nepřetržitě 24 h denně, 365 dní v roce.

Při příjezdu servisní či odtahové firmy doporučujeme ověřit, zda-li jde skutečně o vámi požadovanou firmu (neseriózní firmy se mohou vydávat pod cizí identitou). Vždy doporučujeme vyžádat si od zhotovitele předběžný účet v písemné podobě s přibližným vyčíslením ceny, která by neměla zásadním způsobem odstupovat od koncové ceny. Na tento krok má spotřebitel dle slovinského právního řádu nárok.

Vzhledem k vyskytujícím se případům fiktivních nabídek ubytování, zejména studentům přijíždějícím do Slovinska za účelem studia (Erasmus program apod.), velvyslanectví doporučuje ověřit si existenci a důvěryhodnost poskytovatele ubytování před uzavřením nájemní či rezervační smlouvy a s obezřetností postupovat při veškerých platbách učiněných před převzetím pokoje, bytu, domu ke skutečnému užívání.