Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Cestování s dětmi

 

Pokud nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič/zákonný zástupce, doporučujeme si ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda kromě platného cestovního dokladu nebude požadován také písemný souhlas s cestou nezletilého do zahraničí.

 

Cestujeme s dětmi, písemný souhlas rodičů

V případě, že nezletilá osoba cestuje v doprovodu jiné osoby než je rodič/zákonný zástupce, doporučujeme si ověřit u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda kromě platného cestovního dokladu nebude vyžadován také písemný souhlas rodičů/zákonných zástupců s cestou dítěte do zahraničí (MZV ČR nedisponuje seznamem zemí, které mají tuto povinnost zakotvenou přímo ve své legislativě). Podmínky cestování lze konzultovat také na webových stránkách MZV ČR (Státy světa - informace na cesty).

Všeobecně platí, že pro krátkodobý výjezd do ciziny či na dovolenou není obvykle souhlas druhého rodiče vyžadován. Souhlas s vycestováním druhého rodiče je však vhodné si opatřit zejména pro delší pobyty v cizině, kdy by se mohlo stát, že druhý rodič označí toto vycestování jako únos dítěte. Přes výše uvedené se doporučuje se souhlasem vybavit i pro krátkodobé pobyty v zahraničí hlavně v případě, že dítě cestuje pouze s jedním rodičem. Důvodem je snaha zabránit, aby jeden z rodičů přemístil dítě mimo stát obvyklého bydliště bez vědomí/bez souhlasu druhého rodiče. Pořízení souhlasu lze doporučit rovněž nesezdaným párům a rodičům, kteří mají odlišné příjmení než dítě, prarodičům a při samostatné cestě nezletilého. K souhlasu lze přiložit fotokopii rodného listu dítěte. Rozhodně se doporučuje mít tento souhlas při cestách mimo státy EU/mimo Evropu, jakož i v případě pochybností či nejasných podmínek.

V písemném souhlasu s cestou je  zapotřebí dostatečně identifikovat dítě i jeho doprovázející osobu (uvést jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), destinaci a termín cesty. Také se doporučuje mít s sebou fotokopii rodného listu nezletilého (jedná-li se o malé děti), případně rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče.

Je vhodné, aby si osoba, která písemný souhlas uděluje, zajistila úřední ověření podpisu (obecní úřad, pošta se službou Czech Point aj.). Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený. Je však potřeba počítat s tím, že pak by se musel pořídit úřední překlad souhlasu uděleného v českém jazyce, na němž je ověřen podpis, nebo podpis na souhlasu v cizím jazyce nechat ověřit u notáře, který tento cizí jazyk ovládá. S žádostí o ověření podpisu na cizojazyčném dokumentu je možné se případně obrátit na velvyslanectví státu cesty, pokud legalizace provádí. Při sepsání souhlasu v podobě dvou či vícejazyčného textu pošta/obecní úřad ověření podpisu neprovede (https://www.mvcr.cz/clanek/overeni-podpisu-nebo-kopie-listiny.aspx).

Cestujeme s dětmi, další doporučení:

  • Dítěti připravte kartičku se základními osobními údaji (jméno, datum narození, jméno a telefon doprovázející osoby) - pro případ, že by se dítě někde ztratilo. 
  • Při cestě letadlem se doporučuje předem zjistit u letecké společnosti, zda nemá specifické podmínky pro cestování nezletilých. 
  • Doplňující informace o cestování občanů ČR v rámci schengenského prostoru naleznete na portálu „Vaše Evropa“ (článek Cestovní doklady pro občany EU - Your Europe europa.eu). Je zapotřebí prověřit všechny země, kterými bude dítě projíždět.
  • Problematikou cestování dětí bez doprovodu rodiče/-ů se též zabývá příslušný článek na webové stránce Úřadu pro mezinárodněprávní ochranu dětí: Cesty do zahraničí s dítětem a rodičovské únosy

Vzory souhlasu v českém a anglickém jazyce:   

CZ_souhlas_s_vycestovanim (DOCX, 23 KB),

AJ souhlas s vycestováním (DOCX, 28 KB)

Souhlas zákonného zástupce s vycestováním nezletilé osoby AJ/CZ (DOCX, 32 KB)

 

 

přílohy

CZ_souhlas_s_vycestovanim 22 kB docx (Dokument) 19.7.2018

AJ souhlas s vycestováním 27 kB docx (Dokument) 20.8.2020

.