Ministerstvo zahraničních věcí ČR

   česky      english     

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o projektech realizovaných v roce 2005

 

Přehled realizovaných projektů podle zemí a shrnutí cílů Programu transformační spolupráce

Přehled realizovaných projektů 2005 (xls)

Transformační spolupráce doplňuje od r. 2005 systém zahraniční rozvojové spolupráce České republiky (ZRS) a stává se svébytnou a samostatně definovanou součástí vládní politiky vůči rozvojovým a transformujícím se zemím , jakož i režimům nedemokratickým , ve kterých jsou - v rozporu s mezinárodním právem a mezinárodně-právními závazky dotčených zemí - porušována lidská práva a základní svobody. Cílem spolupráce je přispět k tomu, aby probíhající či možné budoucí změny v těchto zemích byly změnami vedoucími k demokracii a právnímu státu, nikoli směrem k chaosu, konfliktu a destabilizaci.

Transformační spolupráce spočívá v podpoře demokracie a obhajobě lidských práv, soustřeďuje se na vytváření a posilování demokratických institucí, právního státu, občanské společnosti a zásad řádné správy věcí veřejných. Realizuje se zejména prostřednictvím projektů na vzdělávání, šíření informací, názorů a zkušeností, zejména pak zkušeností s nenásilným odporem proti totalitnímu systému a následným procesem společenské transformace, které ČR spolu s dalšími zeměmi střední a východní Evropy učinila v 80. a 90. letech minulého století.

Transformační spolupráce klade důraz na pružnost, operativnost a propojení s principy a prioritami zahraniční politiky. Zejména ji však charakterizuje systematická kooperace se skupinami občanské společnosti a nevládními organizacemi, přičemž kontakt se státními orgány v přijímající zemi může být záměrně vyloučen.

Transformační spolupráce má napomáhat rozvoji přijímajících zemí, založenému na spravedlivém a stabilním společenském zřízení. Orientace transformační spolupráce na prosazování politických systémů hodnotově kompatibilních s naším přitom reaguje na nové jevy v mezinárodní politice související s globalizací . Tento přístup odpovídá politickým a bezpečnostním zájmům České republiky, jakož i trendům patrným v rozvojové politice EU a mezinárodních organizací. Spolupráce s občanskou společností je zároveň dlouhodobou investicí do vztahů s přijímající zemí.

Transformační spolupráce se zaměřuje na země přednostního zájmu zahraniční politiky České republiky (Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Irák, Kuba, Moldavsko, Myanmar (Barma), Srbsko a Černá Hora a Ukrajina) a je tak komplementární se zahraničně-politickými aktivitami České republiky na poli politickém a diplomatickém.

K rozhodnutí, které bylo hybnou silou pro začátek transformační spolupráce došlo na MZV poté, co vláda ČR vyčlenila na léta 2003 - 2005 520 mil. Kč pro hospodářskou obnovu Iráku, kterou stanovila za svou aktuální zahraničně-politickou prioritu vzhledem k akutní situaci po pádu režimu Saddáma Husajna a ukázalo se, že pro transformaci Iráku, obnovu demokratických principů a rozvoj společnosti po desetiletích stagnace zaviněné represivním režimem je potřeba více než jen obnovy fyzické infrastruktury. Jako potřebná a v některých ohledech klíčová a se ukázala pomoc při rozvoji lidského potenciálu, kterému může být užitečné „transformační know-how" českých subjektů (např. ekonomická transformace, reforma bankovnictví, justice a policie, lékařství, ropné inženýrství, oblast restitucí, lustrací, budování místní samosprávy a posilování zásad dobrého vládnutí - tzv.good governance).

Prostředky na transformační spolupráci jsou vyčleněny v kapitole Všeobecná pokladní správa v rámci ročního státního rozpočtu. V roce 2005 podpořilo MZV finančně následujících 28 transformačních projektů.

Pro Bělorusko:
„Prezentace historické produkce českých nakladatelství (duben 2005)"
„Europe Today (červenec 2005)"
„Evropská alternativa pro Bělorusko (červen - listopad 2005)"
„Studijní a integrační pobyt pro místní zastupitele a aktivisty (červen - listopad 2005)"
„Letní škola vibrační spektroskopie v biofyzice a biochemii (září 2005)"
„Publikace dokumentů Komise pro lidská práva OSN v běloruštině (září 2005)"
„Podpora nezávislého rozhlasového vysílání pro Bělorusko"
„Vytištění a distribuce letáků informujících o zahraničním vysílání ČRo do Běloruska"

Pro Irák:
„Vydání manuálu pro pracovníky iráckých neziskových organizací (duben 2005)"
„Školení soudců (2004 - 2005)"
„Pomoci jihoiráckému regionu v péči o děti se srdečním onemocněním (2004 - 2006)"
„Dodávka ultrazvukového přístroje do nemocnice pro péči o matku a dítě v Basře (prosinec 2005)"
„Podpora Iráčanů žijících v České republice v parlamentních volbách (prosinec 2005)"
„Budování demokratických institucí, lekce z České republiky (říjen 2005)"
„Čtyři stipendia na akademický rok 2005/2006 pro studenty z Iráku"
„Stipendia pro postgraduální studium ekonomie (2005 - 2009)"
„Podpora transformace irácké společnosti (2005 - 2006)"

Pro Kubu:
„Periodické analýzy situace na Kubě"
„Seminář o konkrétních aspektech demokratické transformace (říjen 2005)"
„Podpora sítě nezávislých ordinací, zásilka léků"
„Vytištění a distribuce letáků informujících o zahraničním vysílání ČRo na Kubu"

Pro Kubu a Bělorusko:
„Výroba a distribuce sborníku „Zkušenosti z českého přechodu k demokracii a transformace" na Kubě a v Bělorusku (2005-2006)"

Pro Barmu/Myanmar:
„Škola dokumentárního filmu (říjen - prosinec 2005)"
„Přehlídka české animované tvorby, přednáška děkana FAMU Michala Breganta a workshop s místními adepty filmového umění (říjen 2005)"

Pro Moldavsko:
„Seminář o demokratizaci Podněstří (listopad 2005)"

Pro Srbsko a Černou Horu:
„Posilování kapacity nevládního sektoru (listopad 2005)"
„Budování partnerství na místní úrovni v Srbsku (prosinec 2005)"

Pro Ukrajinu:
„Studijní pobyt pro pracovníky státní správy a nevládních organizací Ukrajiny (červen 2005)"

 

 

 

 

 

 

 

přílohy

projekty 2005 35 kB xls (Excel tabulka) 4.8.2011

.